Bag anlægget står NGF Nature Energy og de lokale landmænd samlet i leverandørforeningen Brørup-Holsted Biogas. Det topavancerede biogasanlæg, NGF Nature Energy Holsted, til årligt producere 13 millioner kubikmeter biogas, som er renset for vand, svovl og CO2, og som derfor helt uproblematisk kan ledes ind i naturgasnettet, hvor det erstatter en tilsvarende mængde fossil naturgas.

Vigtigt led

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som foretager den officielle indvielse af biogasanlægget i dag kl. 14.00, ser anlægget i Holsted som et vigtigt led i Danmarks grønne omstilling:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg glæder mig over, at biogassen vinder frem i Danmark. Udviklingen skaber private arbejdspladser og vækst i egne af Danmark, hvor det er tiltrængt, og det gør landbruget til energileverandør. Jeg tror, at biogas kommer til at spille en stor rolle i fremtidens energiforsyning, fordi den grønne gas kan lagres og bruges til mange forskellige formål som el- og varme, i industrivirksomheder og til transport.

Nem grøn omstilling

Det nye biogasanlæg vil kunne opvarme næsten 8.000 parcelhuse, og anlægget er starten på et helt nyt kapitel i Danmarks omstilling til grøn energi. Inden for det næste år sætter NGF Nature Energy endnu to store helt nye biogasanlæg i drift samt udvider et eksisterende mindre anlæg til omtrent samme størrelse, således at selskabet i alt vil kunne producere henved 45 millioner kubikmeter biogas årligt fra 2016 svarende til opvarmningen af næsten 30.000 danske parcelhuse.

Administrerende direktør i NGF Nature Energy, Ole Hvelplund, har store forventninger til de nye avancerede biogasanlæg:

- indvielsen af biogasanlægget i Holsted markerer startskuddet til at vi får en større og større andel af biogas i det danske naturgasnet. Den nye generation af biogasanlæg er grøn omstilling i sin allerbedste udgave: hele biogastanken er jo, at naturens ressourcer indgår i et kredsløb i stedet for bare at blive brugt én gang. Vi producerer energi af det, der ellers var endt som affald fra industri og landbrug, og det skaber værdi både for samfundet og for den enkelte forbruger, der kan få grøn, vedvarende energi glæde af sin investering i et gasfyr mange år endnu. I NGF Nature Energy er vi overbeviste om, at biogas er en vinder hele vejen rundt i den cirkulære økonomi, siger Ole Hvelplund.