Med Yara Danmarks nye webshop bliver det lettere for danske landmænd at bestille og udtage planteprøver.

Tanken bag Yara Danmarks nye webshop er, at det skal være lettere for danske landmænd, planterådgivere og andre interesserede at købe og benytte planteanalyser, YaraVita-produkter og Yara Precise-spredekontrolsæt.

Igennem længere tid har man i Yara Danmark haft et ønske om at gøre det lettere for danske landmænd at bestille og udtage planteprøver. Derfor har den danske gødningsproducent nu valgt at åbne en webshop. I en pressemeddelelse forklarer Yara Damark, at planteanalyser er et vigtigt redskab i marken, som gør det muligt at skabe et øjebliksbillede af plantens indhold af næringsstoffer. Ud fra dette er det muligt at vurdere om planten mangler næringsstoffer og på den måde foretage en korrektion.

Planteanalyserne bliver udført på Yaras laboratorium i Pocklington, England, og analyseres ved at undersøge indholdet af næringsstoffer i tørstoffet i planten. Derefter gør man hos Yara Danmark en stor indsats for at præsentere resultaterne på en let og overskuelig måde ved hjælpe af softwareprogram Yara Megalab.

Ud fra fastsatte grænseværdier til tolkning af indholdet sender Yara Megalab et analyseresultat tilbage til afsenderen. Udover planteanalyser vil det også være muligt at bestille YaraVita- mikronæringsstoffer gennem webshoppen. Disse produkter består både af afgrødespecifikke løsninger til korn, raps, kartofler og

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

majs, samt single-produkter til brug ved konstatering af en udbredt mangel på et enkelt næringsstof i

afgrøden.

I webshoppen kan også bestilles Yara Precise-spredekontrolsæt, der giver mulighed for at kontrollere om gødningen bliver spredt jævnt.