Lyt til artiklen:

Rådgiver: Disse fire arbejdstidsregler skal man være helt sikker på at overholde

00:00
Hastighed: ???x
04:29

Mange er allerede ved at komme godt i gang med tidsregistrering, så de er klar til den nye lov, som træder i kraft den 1. juli 2024.

På markedet er flere redskaber, som kan hjælpe med netop tidsregistrering, det fortæller Kim Alexander Jensen, som er digitaliseringsassistent ved Sagro.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Sagro Time løfter nemt lovkravet om tidsregistrering, men med denne tidsregistrering, kommer også et tydeligt indblik i om man overholder arbejdstidsreglerne, siger han og tilføjer, at det er vigtigt at man har helt styr på dem.

Der er særligt fire arbejdstidsregler, som man ifølge Kim alexander Jensen skal være helt sikker på at overholde.

  • Daglig hvileperiode: 11-timers reglen.
  • Ugentligt fridøgn.
  • Maksimal ugentlig arbejdstid: 48-timers reglen.
  • Pauser: Hvor meget og hvem skal betale?

Det betyder det

Hvis vi starter med 11-timers reglen, er den ret håndgribelig.

- Ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer, forklarer Kim Alexander Jensen.

Kommer vi til det ugentlige fridøgn, skal ansatte have ét fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Fridøgnet skal desuden ligge op ad en daglig hvileperiode på de 11 timer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er dog også fravigelser fra disse to regler, som kan tages i brug indenfor landbrug. 11-timers reglen, vil for landbrugsarbejde kunne nedsættes til 8 timer indtil 30 dage i et kalenderår. Derfor skal man sikre sig at man kan rationere de 30 dage hen over et helt kalenderår, for hver enkelt medarbejder, forklarer Kim Alexander Jensen og fortsætter:

- Ligeledes kan man ved landbrugsarbejde omlægge det ugentlige fridøgn, som dog skal udmunde i tilsvarende frihed senere. Der må dog ikke være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Fridøgnene bør så vidt muligt lægges i sammenhæng, og samtidig bør det ene fridøgn ligge i tilslutning til den daglige hvileperiode.

Ny lov træder snart i kraft: Vær klar til tidsregistrering

Se også:

Ny lov træder snart i kraft: Vær klar til tidsregistrering

Fravigelser som de nævnte stiller høje krav til arbejdsplanlægningen, så man får rationeret sine fravigelser fra 11-timers reglen, og får sikret maksimalt 12 arbejdsdøgn mellem 2 fridøgn. Derfor kan det være smart at bruge en digital vagtplanlægningskalender.

Ser vi på den maksimale ugentlige arbejdstid betyder den, at ansatte maksimalt må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit over enhver periode på fire måneder.

- Denne regel kan dog efter lovændringen den 1. juli fraviges. Det vil være op til den enkelte medarbejder at tilvælge denne fravigelse, og medarbejderen vil til enhver tid kunne fravælge fravigelsen. Ved fravigelse af 48-timers reglen, vil medarbejderens arbejdstider stilles til rådighed for Arbejdstilsynet, som foretager en sikkerheds- og sundhedsmæssig vurdering, forklarer digitaliseringsassistenten of tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor kan det naturligvis kun lade sig gøre hvis man har tidsregistrering, som arbejdstilsynet vil kunne få adgang til. Dette kan naturligvis nemt gøres med Sagro Time.

Når det kommer til pauser, så skal man sørge for at ansatte får en pause, når de arbejder mere end seks timer om dagen.

Nåh, derfor... Landbruget og ansættelsesforhold

Se også:

Nåh, derfor... Landbruget og ansættelsesforhold

Pausens varighed er ikke fastsat ved lovkrav, men der er krav om at pausen skal være så lang, at "pausens formål tilgodeses". For eksempel skal der være tid til udfyldelse af menneskelige behov såsom at spise og drikke.

Der er ikke noget krav om at medarbejderen skal være lønnet under sin pause, medmindre medarbejderen skal stå til rådighed under pausen. Den ansatte kan dog være dækket af overenskomstforhold, som har mere specifikke krav til den ansattes pausetid og betaling af pauser.

Derfor skal man igen kunne dokumentere, at medarbejderen har holdt sine lovmæssige pauser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Formålet med det nye lovkrav om arbejdstidsregistrering, er netop at kunne påvise at man overholder arbejdstidsreglerne. Derfor er det vigtigt at man hurtigst muligt kommer i gang med arbejdstidsregistrering, da det giver det bedste grundlag for at bevise at man overholder arbejdstidsreglerne, siger Kim Alexander Jensen og fortsætter:

- Mange landbrug uden tidsregistrering, har sikkert meget lidt bevidsthed om hvorvidt arbejdstidsreglerne overholdes. Men med det nye lovkrav om tidsregistrering, vil alle skulle tidsregistrere ansattes arbejdstid, og vil dermed blive mere bevidst om overholdelsen af arbejdstidsreglerne, samt særlige overenskomstforhold.

Populære apps til tid- og opgavestyring i marken

Se også:

Populære apps til tid- og opgavestyring i marken