Abonnementsartikel

Danmarks Vindmølleforenings Vindmøllepris 2014 går til Ringkøbing-Skjern Kommune for en helt særlig indsats for vindkraft.

Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen overrakte i dag på foreningens årsmøde vindmølleprisen 2014 til borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Danmarks Vindmølleforenings årlige vindmøllepris gives for en helt særlig indsats for vindkraft. Med vindmølleprisen 2014 har vi ønsket at sætte fokus på en kommune, der har afvist at ligge under for skræmmekampagnen mod nye vindmøller og gennem mange år har fastholdt en eksemplarisk god og kontinuerlig vindmølle-planlægning , sagde Kristian Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På trods af miljøministerens og klima-, energi- og bygningsministerens opfordring til kommunerne om at fortsætte vindmølleplanlægningen, er der nogle få kommuner, der har stillet planlægningen i bero på grund af den annoncerede undersøgelse af mulige helbredseffekter ved naboskab til vindmøller. Det gør man ikke i Ringkøbing-Skjern kommune.

- Der er en naturlig forventning til, at når arbejdet med forhøring og lokalplaner er påbegyndt, så skal man gøre det færdigt, siger borgmester Iver Enevoldsen og fortsætter:

- Mig forekommer det lidt voldsomt, at man stiller planlægningen i bero. Nu laver man en undersøgelse, der foregår over tre år, og derfor synes jeg, det er drastisk at sætte tingene i bero. Det var ikke intentionen.

Ny vindenergi

I 2013 blev der i Danmark rejst nye vindmøller på land med en samlet kapacitet på 307 MW. Heraf blev 130 MW rejst i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- At man samtidig er den kommune i Danmark, der i 2013 bidrog med mest ny vindenergi er endnu en god grund til, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal have årets vindmøllepris. Ringkøbing-Skjern Kommune er gennem mange år gået foran, sagde Kristian Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde finder i dag sted på Vingstedcentret ved Vejle, hvor klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i eftermiddag skal afholde årsmødetalen.

Overskriften på Helveg Petersens tale er: To år efter energiaftalen: Hvilke energipolitiske valg skal nu træffes?

Om Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforening er foreningen for vindkraftinteresserede i Danmark. Medlemmerne er vindmølleejere - enkeltmølleejere og medlemmer af møllelaug - og andre, der interesserer sig for vindenergi.

Foreningen blev dannet i 1978 for at løse de første mølleejeres fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og vindmølleproducenter.

Ultimo 2011havde foreningen omkring 4.600 medlemmer. De fleste er vindmølleejere, men også mange andre, der interesserer sig for udnyttelsen af vindenergi, er medlem af foreningen. Møllelaugenes medlemskab betyder, at foreningen repræsenterer over 30.000 vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fire ud af fem mølleejere er medlem af foreningen, der således repræsenterer over 3.900 møller svarende til cirka 3.000 MW installeret effekt.