Abonnementsartikel

DTU Veterinærinstituttet overvåger antallet af myg og mitter ved landbrug og i haver og parker over hele landet, da de kan fungere som vektorer for sygdomme.

Til glæde for både mennesker og dyr er der langt færre myg og mitter end normalt, og det giver en lavere risiko for, at husdyr bliver smittet med virussygdomme. Det viser DTU Veterinærinstituttets overvågning af myg i Danmark.

- Antallet af myg er nu så langt under normalen, at man dårligt kan tale om en myggeplage, fortæller epidemiolog René Bødker, der leder DTU Veterinærinstituttet overvågning af myg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Instituttets ugentlige indsamling og optælling af myg viser, at vi bliver skånet for flere af de almindelige arter.

- Sumpmyggene er næsten forsvundet over alt, så myggeplagen omkring søer og damme er meget lav. Samtidig holder tørken tidligere på sommeren fortsat husmyggene langt under normalen. Ligesom antallet af skov- og strandengsmyg er faldet til et usædvanligt lavt niveau, og mængden af malariamyg også falder, selvom der plejer at komme flere i starten af august, forklarer René Bødker.

Lav risiko for sygdomme

DTU Veterinærinstituttet overvåger antallet af myg og mitter ved landbrug og i haver og parker over hele landet efter aftale med Fødevarestyrelsen, da de små dyr kan fungere som vektorer for sygdomme.

Eksempelvis har mitter de seneste år spredt to tropiske virussygdomme blandt de danske husdyr. I 2008 spredte mitter sygdommen bluetongue til kvægbesætninger i hele landet. Og sidste år blev det nye Schmallenberg virus, der blandt andet kan resultere i deforme kalve og lam, konstateret flere steder i Danmark.

- Sidste år var der netop mange mitter i august og dermed stor spredning af Schmallenberg virus. Men lige nu er der meget få mitter, og temperaturerne er så lave, at virus vil have svært ved at spredes, siger René Bødker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenholdt med vejrdata bliver overvågningen af myg og mitter løbende brugt til at beregne risikoen for nye udbrud. De mange data kan også anvendes til at planlægge vaccinationsstrategier, hvis der kommer et nyt udbrud, samt til at dokumentere, at danske eksportdyr ikke er smittede med mygge- og mittebårne sygdomme.