Lyt til artiklen:

Antibiotikaforbruget til dyr faldt i 2021 - Griseproducenter får svært ved at nå målet

00:00
Hastighed: ???x
03:51

Det samlede forbrug af antibiotika til dyr i Danmark lå i 2021 på cirka 88 ton aktivt stof. Det viser nye tal fra VetStat databasen, som Fødevarestyrelsen tog i brug i juni 2021. I den nye database beregnes mængden af antibiotika på en lidt anden måde end tidligere. Det skriver DTU Fødevareinstituttet i en pressemeddelelse.

- Det har påvirket beregningen af mængden af antibiotika, men har ikke påvirket de overordnede tendenser og konklusioner, siger seniorforsker Marianne Sandberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mink bidrager til faldet

Opgjort i kilo aktivt stof er forbruget af antibiotika til dyr faldet hvert år siden 2013 på nær i 2020. Det samlede forbrug var 19 procent, eller 21.321 kilo, lavere i2021 sammenlignet med 2012, og syv procent, eller 6.967 kg, lavere end i 2020.

En væsentlig del af reduktionen kan forklares med et lavere forbrug af antibiotika til svin samt et markant lavere forbrug til fjerkræ og et næsten nulforbrug til pelsdyr som følge af aflivningen af alle danske mink.

Svinebranchen misser mål

Den danske svineproduktion stod i 2021 for 82 procent af det samlede veterinære forbrug af antibiotika. Fra 2020 til 2021 er forbruget målt i kilo faldet med tre procent. Hvis det i stedet opgøres i hyppigheden, hvormed dyr får antibiotikabehandling, svarer forbruget i 2021 nogenlunde til året før, men er faldet, hvis man ser på det over en længere periode.

Fødevarestyrelsens seneste handlingsplan for antibiotikaresistens hos produktionsdyr og i fødevarer har som mål, at antibiotikaforbruget til svin målt i kilo skal reduceres med to procent om året fra 2019 til 2022 set i forhold til forbruget i 2018. Handlingsplanens mål er dog ikke nået i 2021, trods det målte fald.

- Det er positivt, at forbruget til svin igen ser ud til at falde, men det bliver vanskeligt for svineproducenterne at nå reduktionsmålet for handlingsplanen på i alt otte procents reduktion fra 2019-2022, siger Marianne Sandberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Zink og fjerkræ

I 2021 faldt forbruget af medicinsk zinkoxid syv procent sammenlignet med 2020. Stoffet bruges til at håndtere diarré i smågrise, men zinkoxid kan føre til resistens i bakterier hos svin som eksempelvis MRSA. Det meste af stoffet ender desuden på markerne via gyllen og kan dermed blive kilde til et miljøproblem. Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at salget af stoffet skal ophøre senest i juni 2022.

I 2021 blev mere end 461 tons medicinsk zinkoxid stadig brugt til svin.

- Selv om forbruget af medicinsk zinkoxid er faldet, ser det ud til, at svineproducenterne fortsatte praksis med at bruge det til smågrisene helt frem til ophøret i juni 2022. Vi vil selvfølgelig nøje se på, hvad der sker med antibiotikaforbruget i det sidste halve år af 2022, siger seniorforsker Marianne Sandberg.

På fjerkræfronten var antibiotikaforbruget i 2021 på det laveste niveau i mere end 10 år. Med 1196 kilo var det endda under halvdelen af forbruget i 2020. Faldet var især drevet af lavere brug i slagtekyllinger og i kalkuner, af hovedsageligt tetracykliner, som er antibiotika, som typisk bruges till at behandle luftvejssygdomme hos fjerkræ.