Abonnementsartikel

For mange majsavlere var 2012-sæsonen en blandet oplevelse. Men den har givet nyttige erfaringer til den kommende sæson.

Som i så mange andre discipliner er forberedelsen vigtig. Og et godt stykke forarbejde er ikke mindst afgørende, når det gælder majsdyrkning. Så kan man i hvert fald komme uden om nogle af de fortrædeligheder, der viste sig i 2012-sæsonen for mange majsdyrkere.

Martin Mikkelsen, der er landskonsulent inden for grovfoderproduktion hos Videncentret for Landbrug, kommer gerne med gode råd op til næste majssæson - med baggrund i 2012-sæsonen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De vigtigste erfaringer fra 2012 er, at det især i Midt- og Nordjylland endnu en gang har knebet med at få majsen moden. Derfor er det vigtigt, at vi får valgt de rigtige sorter og er vakse med såningen. Det vil sige, at vi får konventionel majs sået lige så snart, der er udsigt til en uges godt vejr, og jordtemperaturen er i nærheden af otte grader - typisk omkring midten af april. Det betyder, at der i nogle år skal sås midt i april, og i andre år måske i slutningen af april, siger Martin Mikkelsen.

Og hvordan sår man så bedst? Ifølge Martin Mikkelsen har det vist sig, at majs, der er sået i hjulspor efter enten traktor eller såmaskine, mange steder har stået betydeligt dårligere end i rækkerne mellem hjulsporene.

- Når der er en synlig forskel på planterne i to rækker, er der mere end 20 procent forskel på udbyttet. I stedet for at montere brede hjul på traktor og såmaskine er det bedre at montere tvillinghjul med afstandsringe, så hjulene kører på hver sin side af rækken, siger Martin Mikkelsen, der også bemærker, at hvor der skal radrenses, skal såbedet være jævnt og tilpas fast, så der ikke dannes dybe såspor ved såning.

- Det er også en fordel, at majsen er sået med GPS, siger han.

Brug vårbyg

- Jordfygning skal undgås for enhver pris, for majsen kommer sig aldrig over det, siger Martin Mikkelsen, der peger på gode erfaringer med en række metoder, hvor blandt andet direkte såning efter pløjning med jordpakker har været fordelagtigt. Eller pløjning og betontromling med efterfølgende nedfældning af al gylle i otte centimeters dybde med en sortjordsnedfælder og straks afsluttet med en såbedsharve uden slæbeplanke, uden pakkevalse og uden smuldrer, inden såningen foretages.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alternativt kan man så 20-30 kg vårbyg pr. hektar før såningen af majs.

- Gør såbedet klar med såsættet til korn og så byggen samtidig. Det giver et perfekt såbed til majs. Byggen kan også sås med en centrifugalspreder inden sidste harvning. Vårbyggen kan sprøjtes væk med midlet MaisTer i forbindelse med den øvrige ukrudtsbekæmpelse, når byggen har tre-fire blade, foreslår Martin Mikkelsen.

Landskonsulenten kommer også ind på pløjefri dyrkning, som en foranstaltning mod jordfygning, og spredning af fast husdyrgødning samt udlægning af kvæggylle med slanger efter såning.

- Men det skal gøres straks efter såning, siger Martin Mikkelsen, der bemærker, at det kan være nødvendigt at bruge mere end én foranstaltning.

Undgå udvaskning

Tilsvarende peger han på flere muligheder, når det handler om at undgå udvaskning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På en del af de mere lette sandjorde, hvor der for eksempel har været dyrket enten majs eller korn efter hinanden i flere år, har majsen mange steder vist kraftige symptomer på næringsmangel på grund af udvaskning. På disse arealer kan man begrænse risikoen for udvaskning, hvis man udbringer en del af gødningen i vækstperioden, siger Martin Mikkelsen, der også i den forbindelse kan pege på flere mulige strategier:

1. At nedfælde en del af gyllen eller al gylle mellem rækkerne, når majsen har fem-seks blade. Hvis al gylle nedfældes i vækstperioden, skal der placeres mindst 30 kg N pr. hektar i en startgødning ved såning.

2. At udlægge en del af gyllen med slanger enten lige før eller lige efter radrensning. Effekten kan forbedres ved at forsure gyllen, hvis vejret er varmt og tørt.

3. At eftergødske med kvælstof i fast eller flydende handelsgødning eventuelt med gødningsudstyr monteret på en radrenser. Flydende gødning skal driples ud for ikke at svide planterne.

4. At udsprøjte mindre mængder kvælstof i juni eller juli (maksimalt 10 kg N pr. hektar). Sprøjt på tørre planter og undgå kraftig sol i varmt vejr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endelig finder Martin Mikkelsen det vigtigt, at man flytter noget af kvælstoffet fra majsmarkerne efter kløvergræs til majsmarkerne efter majs, og man kan gemme lidt af kvælstoffet i startgødningen til senere udbringning ved for eksempel at anvende 50-75 kg monoammonium fosfat (NP 11-23) i stedet for 125 kg NP 20-10 pr. hektar.

- Husk også, at angreb af majsøjeplet og majsbladplet kan komme meget tidligt - så hold skarpt øje med majsmarkerne fra slutningen af juni, råder Martin Mikkelsen, der anbefaler, at man sprøjter med 0,7 liter Opera pr. hektar ved begyndende angreb i juli til begyndelsen af august. Det er dog under forudsætning af, at Opera får udvidet sin godkendelse til vækststadium 65 (blomstring). Opera er for tiden kun godkendt til svampebekæmpelse i majs indtil vækststadium 51 (han-blomsten mærkbar), og det vil sige omkring midten af juli.