Med et større krav om efterafgrøder fra sæson 2020 på knap 240.000 flere hektar, skal der unægtelig renses og dermed sås efterafgrøder i stort set alle majsmarker i sæson 2020.

På Danske Maskinstationer & Entreprebører (DM&E) Vidensdage 2020 var området i fokus, da man nu skal overveje en tidligere såning af efterafgrøderne med renseren end tidligere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Allerede fem uger efter såning skal der renses og samtidigt udlægges efterafgrøder, fortæller Martin Mikkelsen, landskonsulent hos Seges.

Grunden til den tidligere såning er, at man skal være sikker på, at efterafgrøden bliver stor nok, så den kan godkendes som en efterafgrøde.

- Ellers trækkes mælkeproducenten ikke i støtte, men i N-kvote, og det er ret alvorligt.

Brug jordmiddel

- Ukrudtsbekæmpelsen skal tilpasses såtidspunktet for efterafgrøden. Eksempelvis kan man sprøjte med DFF umiddelbart inden fremspiring af majsen, og derefter køre med bladsprøjtning sammen med Maister efter DFF behandlingen.

Efter såning af efterafgrøden kan der foretages en bladsprøjtning efter behov. Hvis der fremspirer hanespore, kan eksempelvis Callisto tage dette, uden at det går udover efterafgrøden.