Abonnementsartikel

Driftsresultaterne for svineproducenterne blev forbedret i 2009, men er dog stadigvæk på et for lavt niveau. 

Kurven er knækket, men der er endnu ikke balance i økonomien, og med de seneste prisstigninger på foder er udsigten til balance i økonomien skubbet længere ud i fremtiden. Det skriver Videncenter for Svineproduktion.

Svineproducenterne havde i 2009 en meget stor spredning i det økonomiske resultat. De bedste tjener penge og havde over 1 million kroner mere på bundlinjen end gennemsnittet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der synes dog ikke at være sammenhæng mellem en stor produktion og driftsresultat, da det desværre har vist sig de seneste år, at indtjeningen ikke har været stor nok til at forrente nye produktionsanlæg.

For såvel smågriseproducenterne som producenter med integreret produktion var bruttoudbyttet og dækningsbidraget stigende i 2009 i forhold til 2008, og med svagt stigende kapacitetsomkostninger og næsten uændrede afskrivninger blev resultatet af den primære drift bedre i 2009 end i 2008.

For slagtesvineproducenterne var det stigende dækningsbidrag ikke stor nok til at dække stigende kapacitetsomkostninger, så resultatet af den primære drift var faldende.