Den nye Unico vendeplov fra Maschio er kommet til Danmark, og PowerGear har været i marken for at teste den italienske plov, og her udmærker debutanten sig blandt andet ved at være meget let at indstille.

Plovene fra Maschio havde danmarkspremiere på Agromek 2016, og testen her i PowerGear bliver en af de første gange, at den italienske plov sætter skærene i dansk muld. Ploven er en femfuret liftophængt Maschio Unico Vario L NonStop, som er topmodellen af liftophængte plove fra den italienske producent.

Vario betyder, at ploven har trinløs variabel furebredde, der fra førerkabinen kan varieres i intervallet 30-55 centimeter. Ploven er desuden udstyret med hydraulisk stensikring med central indstilling af udløsertrykket. Som standard har ploven hydraulisk indstilling af furebredden på forreste fure.

Træklinjen indstilles med en spindel, og forreste furebrede indstilles hydraulisk fra førerkabinen. Indstillingen med spindlen er både let og logisk.

- Helge Plougmann Nielsen, PowerGear-testpilot.

Opbygget som en sandwich

Ploven er opbygget over en 140x140 millimeter hovedramme. Godstykkelsen er på ti millimeter, og for at øge styrken ligger der en rammeforstærkning på hver side af hovedrammen. Forstærkningen har en godstykkelse på ti millimeter og løber fra fæstet til vendehovedet og ud til fjerde fure. For at forene styrke og fleksibilitet, er rammeforstærkningen og underplove boltet på hovedrammen.

Unico L har en massiv vendeaksel med en diameter på 130 millimeter, og de koniske lejer er spændt sammen med en dobbelt møtrik foran på vendehovedet. På mange andre plove føres de mange hydraulikslanger fra traktoren og ud til ploven igennem en hul vendeaksel. Det giver en lidt flottere slangeføring end på Unico L, hvor slangerne er bundet op, for at have den fornødne frihed til at følge med, når ploven vendes. Opbindingen har til gengæld den fordel, at slangerne ikke kommer i karambolage med traktorens trækbom/PTO, og at de er let tilgængelige.

Let at indstille

Som trækkraft anvender vi en Fendt 828, og for at bevare den fornødne balance i traktoren, er det nødvendigt med 1.500 kg i frontliften.

Første øvelse i marken er at få ploven til at gå lige efter traktoren. Det viser sig at være en uhyre let opgave. Træklinjen indstilles med en spindel, og forreste furebrede indstilles hydraulisk fra førerkabinen. Indstillingen med spindlen er både let og logisk. Uden nogen instruktion og efter blot et par forsøg kører ploven snorlige efter traktoren. Er man i tvivl, er der hjælp at hente i et mærkat på ploven. Den anbefaler at måle traktorens indvendige sporvidde, og giver herefter længden på både spindel og hydraulikcylinder. Følges det råd, er man godt på vej, og herefter kræves der kun småjusteringer, for at få ploven til at gå lige.

Svinger ind

Furebredden indstilles hydraulisk fra førerkabinen, og systemet fungerer fint på samtlige plovlegemer. Lidt maling, på den ellers solide skala på ploven der viser den aktuelle furebredde, ville gøre det lettere at aflæse skalaen fra førerkabinen. Uanset om der pløjes smalt eller bredt, bevares det lige træk i ploven.

Før ploven vendes, centreres den bag traktoren. Det sker med en ekstra hydraulikcylinder, og uden at der ændres på furebredden. Det giver en smidig vending af ploven, uden der hver gang slides på de mange led i furebreddeindstillingen. Disse led er i øvrigt smørbare, og har bøsninger som kan udskiftes, hvis der opstår slør.

Store forplove

Den danske importør, MO Implements, tager Maschio Unico L hjem med to typer forplove. Vi testede ploven med halmforplove, som er store forplove med en god angrebsvinkel på skæret. Forplovene fungerede fint, og gav en god nedpløjning af både stub- og grønjord.

Ved at flytte en split imellem en række huller, er det både let og hurtigt at indstille arbejdsdybden på forplovene. Hullerne gør det let at se, om alle forplove er indstillet i samme dybde.

Sidemonteret landhjul

Maschio Unico L leveres som standard med sidemonteret landhjul. Hjulet løber ud for fjerde fure, og ved pløjning op mod skel, kører det i flugt med yderste del af plovrammen.

Hjulet har et unikt ophæng, som betyder, at det ikke vender med rundt, når ploven vendes. Et paddel-system bevirker, at hjulet bliver hængende ned mod jorden, når ploven vendes. Det eliminerer de slag og stød, som et traditionelt landhjul giver, når ploven vendes rundt.

Fordelen ved det sidemonterede landhjul er, at der kan pløjes tæt til skel. Ulempen er, at ploven vipper over landhjulet. I kupperet terræn vil det resultere i en uens pløjedybde på bagerste fure. Er man ikke påpasselig med at anvende traktorens vægtoverføring, belastes hjulet let af både plovens vægt, og af plovens jordsøg.

Grov dybdeindstilling

Pløjedybden indstilles ved at flytte en bolt imellem en række huller. Systemet er enkelt og overskueligt, men desværre også lidt groft med en ændring af pløjedybden på et par centimeter, hver gang bolten flyttes et enkelt hul.

Hjulet er et kombineret transport og dybdehjul. Transport foregår med ploven halvt vendt, og omstillingen tager ikke lang tid. Desværre må der kun køres 25 km/t med ploven, når den kører på transporthjulet.

To typer underplove

Vi testede Maschio Unico L med traditionelle underplove af typen MP4WD. Den har en lang og skrueformet muldplade, som er designet til de nordiske forhold og til pløjedybder på 15-30 centimeter. Testen forgik i JB3 stubjord, og her lavede muldpladen et gedigent pløjearbejde. Furebunden er bred og gav god plads til de 650 millimeter brede dæk, som traktoren kørte på.

Alternativt kan ploven leveres med risteunderplove type MP4N, som efterlader jorden mere brudt og med en porøs overflade.

God finish

I såvel bearbejdning af stålet, som svejsninger og lakeringen fremstår den italienske plov med en flot finish. Den er let at indstille, går lige efter traktoren og der er absolut ikke noget 'Italiensk for Begyndere' over plovens præstation.

Tekniske specifikationer

Antal furer: 5

Åsehøjde, cm: 80

Gennemgang, cm: 105

Arbejdsbredde, cm: 30-55

Stenudløser: hydraulisk

Hovedramme, mm: 140x140x10

Vægt, fem furet, kg: 2.560

Underplov: MP4WD

Forplove: Majs

Landhjul model: sidemonteret kombineret transport og dybdehjul

Landhjul størrelse: 13.0/55-16

Plusser

Let at indstille

Let at indstille forplove

God pløjning

Landhjul støder ikke når ploven vendes

Bøsninger ved alle led

God finish

Minusser

Grov dybdeindstilling

Vanskeligt at aflæse furebredden fra førerkabinen

Langsom kørsel med ploven i transportstilling

Priser

Listepriser for Maschio Unico Vario L 5+:

Pris for den testede model: 232.075

Udbygning til seks furer: 33.300

Rulleskær på bagerste fure: 6.700

Merpris for MP4N risteunderplove pr. sæt: 1.780

Trafiklys: 4.500

Importørkommentar

Af Hans Peter Villadsen, MO Implements A/S.

Med udvikling af Unico-plovserien har Maschio Gaspardo-koncernen for alvor entreret området jordbehandling. Vi ser frem til at servicere danske landmænd og maskinstationer og at følge plovene helt til dørs. Det er med glæde at PowerGear har afprøvet Unico og de interessante sammenfatninger svarer meget ens på de mange positive responser vi har fået, logisk og let at indstille i marken, imponerende kapacitet på forplovene med en konsekvent og ensartet vending af plovfurene.

Der er bemærket at et stort spring mht. pløje- dybdeindstilling, teoretisk er det lavet til at være 15 mm, viser det sig at være for meget vil vi naturligvis ændre dette. Skala til furebredde, tallene 2" høje, vi vil se om der er mulighed for at gøre tallene tydeligere. Under transport på vej, så ændre ploven konfiguration og bliver til en halvbugseret uden bremser og må derfor nøjes med at køre 25 km/t. Landhjuls placering på siden/helt i bag har altid været et spændende tema. Flere og flere kunder til de store 5 og 6 furet liftplove forlanger sidemonteret montering. Bagmonteret landhjul vil også være i vores sortiment ultimo dette år - kunden vælger selv.