Automatisk oplæsning:

L&F med i råd til at øge erhvervslivets engagement i verdensmål

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Danmark og 192 andre lande har forpligtet sig til FN's 17 verdensmål, som skal indfries inden 2030. Og det kræver, at der sættes ambitiøse mål i landene, og at der iværksættes initiativer bl.a. i erhvervslivet, der kan være med til at løse de fælles udfordringer. Derfor er L&F med i råd.

Den 10. juni 2021 præsenterede regeringen en samlet national handlingsplan for arbejdet med at realisere verdensmålene. Og som led i den indsats lancerer regeringen i dag et nyt Råd for Samfundsansvar og Verdensmål.

Rådet består af i alt 19 medlemmer fra virksomheder og organisationer, som skal rådgive regeringen om, hvordan erhvervslivet engageres bedst muligt i arbejdet med verdensmålene.

Blandt de 19 medlemmer er Landbrug og Fødevarer.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Rådet skal medvirke til at fremme den grønne og bæredygtige erhvervsudvikling og samtidig styrke samfundskontrakten gennem virksomhedernes arbejde med ansvarlig virksomhedsdrift og deres sociale ansvar på arbejdsmarkedet.

Den nyudnævnte formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål Steen Gade, bl.a. mangeårigt folketingsmedlem for SF, fhv. direktør i Miljøstyrelsen samt debattør og oplægsholder siger:

- Jeg er glad for at have fået muligheden for at give input til regeringens arbejde med virksomhedernes samfundsansvar og verdensmål. Jeg tror, at Rådet kan blive et rigtig vigtigt forum for samarbejde og dialog mellem erhvervsliv og myndigheder, særligt på det grønne område, og også generelt på hele bæredygtighedsområdet, ikke mindst i lyset af de mange initiativer, der er på vej, bl.a. fra EU. Samtidig er der udpeget nogle yderst kompetente rådsmedlemmer, så jeg glæder mig meget til samarbejdet.