Automatisk oplæsning:

LandboSyd støtter retssag om grundvand

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Formand Mogens Dall understreger, at landmanden har ejendomsretten og ikke skal tvinges til at dyrke jorden på et urimeligt ikke-fagligt grundlag.

Landmænd skal ikke tvinges til at indgå såkaldte frivillige aftaler, som betyder, at de skal afgive dyrkningsfrihed til BnBO.

Det siger formand for LandboSyd, Mogens Dall, i en pressemeddelelse.

- Vi vil fastholde, at det er landmanden, der har ejendomsretten, og derfor er dyrkningsfriheden et lige så afgørende princip som ejendomsretten. Vi producerer gode kvalitetsfødevarer, og vi gør det med udgangspunkt i faglighed, teknologi og konkrete målinger, og det skal ingen tage fra os, siger Mogens Dall.

Han forklarer, at det er kommunerne og ikke en central myndighed, som fastlægger disse områder, og ofte tager de store områder med for at være på den sikre side. Yderligere kommer, at landmændene kun sjældent bliver tilbudt en tilstrækkelig erstatning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På den baggrund har LandboSyds bestyrelse besluttet at være biintervenient i den retssag mod Staten, som Foreningen af Grundvandsbeskyttelse gennemfører.

- Der er mange forureningskilder. Hvad med de gamle fyld- og lossepladser? De skal inddrages, så det hele ikke kun handler om landbrug og pesticider, siger Mogens Dall.

- Vi vil ikke tvinges væk fra markerne på en urimelig måde og på et udokumenteret grundlag. Vi vil fastholde, at vi dyrker markerne fuldt forsvarligt og med udgangspunkt i den allernyeste viden på området, siger Mogens Dall.

Arbejder for medlemmerne

LandboSyd har i flere år arbejdet for at sikre medlemmerne de bedste vilkår i forbindelse med at, at kommuner laver BnBO-områder.

- Hvis en landmand frivilligt ønsker at indgå en aftale, hjælper vi gerne. Vi ser, at det nogle gange er umuligt at få økonomi i en bedrift, hvis en del af jorden skal dyrkes med restriktioner. Derfor spiller en kommunal udpegning en stor rolle for en bedrifts fremtidige udvikling. Fx kan man ikke opnå økologisk arealtilskud, hvis arealet ikke må behandles med pesticider, siger Mogens Dall.

- Det gælder om, at værditab af hele ejendommen skal beregnes og erstattes, og derfor er den eneste udvej ofte ekspropriation mod fuld erstatning og skattefrihed, tilføjer han.

Det faglige udgangspunkt er, at der er grundvandsdannelse under dansk landbrugsjord til at dække 200 millioner menneskers drikkevandsbehov - uden spor af landbrugspesticider. Landbrugets anvendelse af planteværn er helt nede på under tre promille af kemikalieforbruget i Danmark, og reguleringen med BnBO og indsatsplaner er langt de fleste steder helt uden fagligt belæg.

- Indgrebet med krav om pesticidfri drift er helt unødvendigt. Drik nu vand til og lad være med at komme med skræmmebilleder, siger Mogens Dall.