Abonnementsartikel

Kommunale udledningstal leverer EU-retlig argumentation til retsopgør mod staten om lovligheden af de kommunale indsatsplaner og BNBO'er

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen, som fører sagen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse mod staten om indsatsplanernes lovlighed, og som har speciale i EU-ret, en vigtig pind til BnBO'er og indsatsplaners "ligkiste". "

- EU-Domstolen underkender konsekvent indgreb mod virksomheder, som er åbenlyst uegnede til at opnå det påberåbte formål. Når kommunerne med den ene hånd kan tillade udledning af milliarder liter urenset spildevand fra egne kloakker, så siger det sig selv, at det er åbenlyst uegnet til at forbedre vandmiljøet, når de med den anden hånd vedtager dyrkningsrestriktioner mod landmændene, siger Hans Sønderby Christensen.

I stedet viser selvmodsigelsen, ifølge advokaten, at kravet strider mod EU-retten:

- Man kan ikke som offentlig myndighed lovligt fratage erhvervsdrivende deres driftsgrundlag og samtidig tillade sig selv at gøre præcist det samme som indgrebene retter sig imod. Selvmodsigende indgreb strider mod EU-retten.