Dagbladet BT viser en mailkorrespondance mellem Fødevare- og Statsministeriet, hvoraf det fremgår, at Mette Frederiksens stabchef havde afgørende indflydelse på, hvad fødevareministeren skulle sige.

Fortrolige mails, som BT er kommet i besiddelse af, dokumenterer en ordveksling mellem Fødevareministeriet og Statsministeriet tirsdag den 10. november. Formålet med korrespondancen var at finde frem til en udtalelse fra daværende fødevareminister Mogens Jensen, der kunne rette op på to modstridende svar fra Mogens Jensen.

Baggrunden er, at der kom to forskellige udtalelser fra Mogens Jensen efter pressemødet den 4. november, hvor regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives: Søndag den 6. november sagde han, at han frem mod pressemødet havde fået at vide, at regeringen ikke kunne vente på ny lovgivning, inden man meldte ud, at alle mink skulle aflives.

Tirsdag den 10. november sagde han, at han frem mod pressemødet slet ikke var orienteret om, at der manglede lovhjemmel til at melde ud, at alle mink skulle aflives.

Så om søndagen vidste han altså angiveligt, at regeringen ikke kunne vente, og tirsdagen efter vidste han angiveligt ingenting.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For at rette op på dette ser man i mailkorrespondancen fra tirsdag den 10. november, at Fødevareministeriets pressechef, Bjarke Kamstrup, foreslår, at Mogens Jensen kunne sige, at man i ministeriet ikke mente, man kunne afvente ny lovgivning. Dermed placerer han et ansvar hos embedsværket.

Justesen fik det sidste ord

Men i den videre korrespondance fra samme dag kan man læse, at Mette Frederiksens stabschef, Martin Justesen, fik det sidste ord med en formulering om, at der er begået fejl, men at Mogens Jensen ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel, og at der vil blive sat en undersøgelse i gang.

Med den formulering fjernes der ansvar fra embedsværket.

Martin Justesens formulering skrives ind i den pressemeddelelse, der sendes ud samme dag tirsdag den 10. november.

BT har talt med Frederik Waage, der er professor i forfatnings- og forvaltningsret på Syddansk Universitet. Han siger til bladet:

"Når statsministerens stabschef på de indre linjer styrer fødevareministerens udtalelser, viser det naturligvis, at man i Statsministeriet i høj grad også anser sagen for Mette Frederiksens problem."