I dag var justitsminister Nick Hækkerup indkaldt i samråd om Rigspolitiets rolle i mink-aflivningerne. Ministeren nægter at have nogen som helst kendskab til Rigspolitiets action-card, der pressede minkavlerne.

Regeringen støtteparti De Radikale savner svar i sagen om det omtalte action-card.

- Vi har oversendt en række spørgsmål, vi ikke kan få svar på. Vi savner svar. Folk bliver holdt for nar, hvis ministeren ikke svare i dag, sagde Kristian Hegaard, De Radikale, under samrådet.

På spørgsmål fra Peter Skaarup, (DF) om enten justitsminister Nick Hækkerup eller Justitsministeriet gav ordren om udarbejdelse af action-cardet: På det spørgsmålet svarede Nick Hækkerup.

- Nej. Vi har ikke været inde over udarbejdelsen af disse kort, Hverken jeg eller departementet var involveret, sagde Nick Hækkerup på samrådet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hverken justitsministeren eller rigspolitichefen kender til action-card´et eller indholdet i formuleringen. Rigspolitichef Thorkild Fogde nægter også kendskab til formuleringen i action-card´et.

I perioden 6.-8. november ringede politiet til i alt 250 minkavlere. I otte tilfælde i zone 3 blev formuleringen i action-card´et taget i brug. Efterfølgende 11. november blev formuleringen rettet til, og de samme otte minkavlere blev kontaktet den 12. november af politiet og gjort bekendt med fejlen og den manglende lovhjemmel.

Ved et Nej

Hvis minkavlerne ikke var i gang med aflivninger skulle politiet gå videre i telefonsamtalerne:

"Ved "NEJ" fra ejer:
Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?"

Opkaldene til minkejerne bliver gennemført fra fredag den 6. til søndag den 8. november. Den 10. november bliver action card´et korrigeret, således at henvisningen til, at beslutningen er truffet, og til, at manglende medvirken vil indebære, at man kan forvente, at myndighederne foretager tømning af besætningen alligevel, udgår.

Flere politikere under samrådet stillede gentagne samme spørgsmål: Hvem gav ordren?

Hastelov på vej

Nick Hækkerup havde svært ved at forstå, hvad det var for en ordre politikerne efterlyste.

- Politiet havde nok den opfattelse, at der ret hurtigt ville komme lovhjemmel gennem en hastelov, sagde Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup blev spurgt: hvem gav politiet den klare forståelse af, at der snart ville komme lovhjemmel?

I redegørelsen fra 18. november fremgår det, at rigspolitiet blev ringet op 5. november af justitsministeriet med besked om, at en hastelov var på vej.

- Det var jeg ikke involveret i, jeg lå der hjemme og var syg, jeg var taget helt ud af loopet. Hvilket niveau der blev kommunikeret på, ved jeg ikke konkret, en det kan udredes, sagde justitsministeren.

Per Larsen (K) spurgte ministeren:

- Hvordan kunne det ske? Har ministeren lavet klare kommandovej, så den slags ikke kan ske igen? Har ministeren taget initiativ til tiltag, så vi igen ikke oplever at borgere bliver truet af politiet, spurgte Per Larsen under samrådet.

Pernille Vermund, Nye Borgerlige, refererede under samrådet, hvad rigspolitichefen sagde på pressemødet 4. november.

- Vi har bemyndigelse til at udføre opgaven. Vi skal gøre det så hurtigt som muligt, sagde rigspolitichefen, refererede Pernille Vermund.

- Hvem gav rigspolitiet den bemyndigelse?, spurgte hun.

Flere gange i løbet af samrådet nævnte justitsministeren, at han ikke var involveret og informeret om forløbet, fordi han lå syg hjemme.

- Ministeren er stadig minister for sit område, også selv om han er syg, ellers skulle der have været indkaldt en substitut for ministeren, sagde Inger Støjberg (V).

Der bliver indkaldt til nyt samråd om sagen i næste uge.