Danæg-koncernen har i 2015 leveret det bedste resultat i koncernens historie.

Konsolideringen på det nordiske marked vil fortsætte i de kommende år

- Jann Dollerup Vig Jensen, koncernchef i Danæg

Danæg kommer ud af 2015 med det bedste resultat i koncernens historien.

Koncernens resultat før skat blev i 2015 således på 33,8 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling af resultatet på 15,2 millioner kroner i 2014. Særligt tilfredsstillende har det været, at resultatet er opnået via positiv udvikling i alle koncernens fire selskaber, der både består af pakkerier og produktvirksomheder.

- Vi har i vores produktvirksomheder, som forædler af skalæg til en række spændende produkter, formået at vende tidligere års udfordringer til en rigtig positiv udvikling, således at de nu begge bidrager positivt til koncernen, siger koncernchef i Danæg Holding A/S, Jann Dollerup Vig Jensen.

Samlet set har kombinationen af flere interne optimeringstiltag, blandt andet koncernindkøb og nye tværorganisatoriske funktioner samt øget kommercielt fokus bidraget ganske positivt til årets resultat.

- Vi er blevet mere effektive til at producere i alle selskaberne, og vi har oplevet en stor tilgang af nye kunder i både Norden og på internationalt plan. Således sælger vi i dag vores produkter i over 50 lande, samtidig med at vi har opnået en styrket position på vores primære marked i Norden, uddyber koncernchefen.

Nye delejerskab

Som en del af den styrkede position i Norden fremhæver Jann Dollerup Vig Jensen særligt det nye delejerskab af det finske pakkeri og produktselskab Munax OY samt indgåelsen af en strategisk aftale med det største norske selskab inden for ægkategorien, Notura SA.

- Konsolideringen på det nordiske marked vil fortsætte i de kommende år, og Danæg har en klar målsætning om at være aktiv i forhold til enten opkøb eller indgåelse af nye strategiske samarbejdsaftaler, forklarer koncernchefen.

At handel med æg er en international aktivitet blev understreget i løbet af 2015, hvor fugleinfluenza i Europa og i særdelshed USA førte til store usikkerheder på hele det internationale marked for æg. På trods af udsigten til en gradvis tilbagevenden til "normale" tilstande, forventes dog fortsat ustabilitet på markedet i hele 2016.

- Vores setup, med både pakkerier og forædlingsvirksomheder, gør os mindre sårbare over for udsving i priser, fordi vi i princippet både er køber og sælger af råvaren æg. Vi er dog både ydmyge og forsigtige ift. forventningerne til 2016, understreger Jann Dollerup Vig Jensen, der på Danægs vegne samlet set er meget tilfreds med året 2015.

DLG køber yderligere 15 procent

I forbindelse med generalforsamlingen har DLG desuden besluttet at udnytte sin option på køb af yderligere 15 procent af aktierne i Danæg, så DLG ejer i alt 45 procent af virksomheden.

- DLG-koncernen gik ind i Danæg i efteråret 2013, og siden da har samarbejdet udviklet sig særdeles positivt. Vi vurderer, at der fortsat er betydelige synergier i samarbejdet, og derfor er det også naturligt at udvide det, siger Ole Christensen, Group COO i DLG med ansvar for grovvarer.

- Formålet med samarbejdet mellem Danæg og DLG var at eksekvere en ambitiøs vækststrategi. Det har været en vellykket fælles proces med DLG, og vi er derfor meget tilfredse med, at DLG udnytter sin aktieoption, siger koncernchef i Danæg, Jann Dollerup Vig Jensen.