Abonnementsartikel

Trods stor volatilitet på markedet kom Danæg ud af 2019 med en omsætning på mere end 1,3 milliarder kroner.

Danæg kom ud af 2019 med den største omsætning i fødevarekoncernens 125 år lange historie. Der sendes 14,5 millioner kroner tilbage til de 65 danske og svenske andelshavere.

Danæg-koncernens omsætning steg i 2019 med 30 millioner kroner til mere end 1,3 milliarder kroner. Det er rekord for fødevarekoncernen, der også rundede en milepæl med en volumen der for første omgang nåede over 100.000 tons - svarende til 1,6 milliarder æg. Resultat før skat (EBT) lander på 41 millioner kroner, hvilket er et fald i forhold til rekordåret 2018.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Grundlæggende kan 2019 beskrives fra to forskellige vinkler. På den ene side har koncernen og koncernens selskaber fortsat en positiv udvikling i forhold til optimering og effektivisering af vores daglige drift, hvilket klart har styrket vores samlede konkurrencekraft og vi har øget vores omsætning.

- På den anden side har stor volatilitet på det nordiske ægmarked medført et stort prispres, som påvirker vores resultat. Alt i alt kommer vi ud af året med et tilfredsstillende resultat. Det vidner om stabilitet og en Danæg-koncern, der følger den fastlagte retning i vores koncernstrategi, lyder vurderingen fra koncernchefen Jann Dollerup Vig Jensen.

Et af målene i koncernstrategien "Ready for the next level" er at hæve omsætningen, hvilket koncernen har gjort kontinuerligt de seneste fem år.

Nye produkter

- Koncernens fokus er at øge vores afsætning. Det er derfor glædeligt, at omsætningen nu for første gang er kommet over 1,3 milliarder kroner, og vi har målrettede planer om at løfte både top- og bundlinje yderligere i de kommende år, siger koncernchefen.

Danæg har udvidet produktporteføljen ved bl.a. at etablere samarbejde med andre fødevareproducenter. Som et led i den strategi lancerede Danæg i 2019 en serie af økologiske mayonnaiser, som er udviklet i samarbejde med Nordisk Tang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden vil Danæg øge salget via samarbejde med koncernens nuværende kunder.

- Vi oplever en øget efterspørgsel efter vores produkter - både skalæg og forædlede ægprodukter - særligt på eksportmarkederne, hvor kunderne i stigende omfang er villige til at betale for kvalitetsprodukter og fødevaresikkerhed. Generelt må vi sige, at eksporten i stigende grad bidrager positivt til koncernens udvikling, mens vi fortsat oplever et meget stort prispres på vores nordiske hjemmemarkeder, hvor marginerne ofte er ganske små, uddyber Jann Dollerup Vig Jensen.

Marked under pres

Det nordiske ægmarked har generelt været i under pres i 2019, hvor markedsbalancen for æg har været påvirket af efterdønningerne fra den store konvertering fra buræg til alternative produktionsformer i Danmark, øget konkurrence fra import af udenlandske æg på det danske detailmarked, samt betydelige forskydninger i samarbejdet mellem større ægproducenter og udvalgte pakkerier i Sverige. Alle disse elementer påvirkede udviklingen i 2019 - og forventes også at have en effekt på markedssituationen i 2020.

- Flere nye produkter er på vej samtidig med at vi styrker vores produktion via en række større investeringer. Vi forventer derfor, at 2020 vil bidrage til en yderligere styrkelse af koncernens forretning - herunder fastholdelse og udvikling af vores position som markedsledende i Norden, siger Jann Dollerup.

Som en positiv effekt af årets resultat har generalforsamlingen i Danæg Holding A/S valgt at udlodde udbytte til sine ejere, Danæg amba og DLG Amba. I forlængelse heraf har Danæg amba valgt at udlodde i alt 14,5 millioner kroner til sine danske og svenske andelshavere.