Lyt til artiklen:

L&F: Velfærdsaftale savner fagligt belæg - og anviser forkert vej

00:00
Hastighed: ???x
03:15

Den nye aftale på dyrevelfærdsområdet indebærer blandt andet, at man fra dansk side vil arbejde for en udfasning af kyllingeracen Ross308 på EU-niveau.

Men Formand for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ, Martin Hjort Jensen, er dybt skuffet over manglende inddragelse af branchen og over aftalen, som han mener overser de vigtige dyrevelfærdsforbedringer, som er sket hos kyllingeracen Ross 308. Det skriver L&F i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Aftalen er dybt forfejlet og overser de afgørende fordele ved Ross 308-racen, for eksempel den høje foderudnyttelse. I et klima-perspektiv, hvor landbrugets og generelt samfundets CO2 udledning skal nedbringes, så virker det helt håbløst at arbejde for en udfasning af den mest klima-effektive kylling vi har.

-Jeg mener, at man med aftalen ignorerer den meget betydelige indsats, der allerede er gjort på dyrevelfærdsområdet i slagtekyllingeproduktionen i Danmark. Herunder også i produktioner med Ross 308, siger Martin Hjort Jensen.

Han påpeger, at uanset hvilke tiltag der bliver gjort i Danmark og i EU, så vil Ross 308 fortsat være at finde i kølediskene i de danske supermarkeder.

- Den vil så blot blive importeret fra lande som eksempelvis Brasilien og Thailand, hvor dyrevelfærd, antibiotikabrug og fødevaresikkerhed ikke prioriteres på bare tilnærmelsesvis samme måde, som man gør i Danmark. Derfor er det her helt hul i hovedet. Derfor sætter en eventuel udfasning af Ross 308 på EU-niveau både dyrevelfærd og fødevaresikkerhed på alvorlig prøve.

Formanden finder det desuden problematisk, at der lægges op til et påbud til de statslige institutioner om at købe bestemte kyllingeracer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg synes, det er meget voldsomt at man direkte påtvinger de statslige institutioner et valg af kyllingeracer. Vil man fremme en særlig type kylling i det offentlige, hvilket jeg helt isoleret set har svært ved at se rimeligheden i, så så jeg hellere, at man overvejede at etablere en incitamentsordning, der opmuntrer til at vælge dyrevelfærdsmærkede kyllinger, siger Martin Hjort Jensen.

Han opfordrer fødevareministeren til at lytte til landbruget og samarbejde om at styrke hele bæredygtighedsstrukturen omkring fjerkræproduktionen.

- Fjerkræproduktionen er på et godt spor. Det kan ingen med fagligt belæg benægte. Derfor er det også så trist, at man - på et mere følelsesbetonet, end fagligt grundlag - stigmatiserer en lang række producenter, der hver dag arbejder fokuseret på at gøre produktionen mere bæredygtig og med bedre velfærd.

- I stedet for at marginalisere disse producenter bør man række ud og sammen yderligere udvikle den danske produktion, der på stort set alle parametre er helt i top både på europæisk og globalt plan. Det er en langt klogere og rigtigere vej til at styrke velfærd og bæredygtighed i produktionen, siger Martin Hjort Jensen

Flertal for udfasning af turbokyllinger

Se også:

Flertal for udfasning af turbokyllinger