Abonnementsartikel

Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen på besøg i det jyske for at indvie to nye naturområder ved Horsens og ved Randers.

Tidligere landbrugsjord bliver flere steder i landet omdannet til nye værdifulde naturområder. Det sker, når jordejere med landbrugsjord af dårlig kvalitet laver bytteordninger med stat og kommuner, så man kan lave store sammenhængende vådområder.

Mandag 29. april vil Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen indvie to af de nye naturområder i Jylland. Ét ved Horsens og ét nord for Randers.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I mellem de to vådområdebesøg tager Jakob Ellemann-Jensen i skoven sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding for at udpege evighedstræ nr. 100 i en af Kalø Skovene.

Ministeren vil sammen med Horsens borgmester Peter Sørensen indvie den nye Gedved Sø. En lokal 6. klasse vil præsentere resultatet af deres projektarbejde ved Gedved Sø, hvor de blandt andet har bygget en træmodel af søen.

Søen er 30 hektar stor med cirka 12 hektar omkringliggende naturarealer. Søen reducerer kvælstof i vandmiljøet og er med til at forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord.

Evighedstræ ved Kalø

Dernæst vil Miljø- og Fødevareministeren gå en tur i skoven sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding. Her vil Jakob Ellemann-Jensen udpege evighedstræ nr. 100 i en af Kalø Skovene. Den lokale borger John Simoni har foreslået det specifikke træ og vil også være til stede.

Senere vil Miljø- og Fødevareministeren og Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, sammen indvie en ny sø og naturområde ved Kåtbæk Å.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her er alle dræn ved tidligere landbrugsjord blevet afbrudt, grøfterne fyldt og pumpeanlægget fjernet, så vandet nu igen overrisler det meste af de 46 hektar tidligere marker, der ligger omkring bækken.