Flere danskere vælger at arbejde videre, selvom de har nået den nuværende pensionsalder på 65 år.

Mere end hver tiende dansker vælger at arbejde videre, selvom de er kommet over den nuværende pensionsalder. Det viser Danmarks Statistiks nye undersøgelser.

I 2016 svarede det til, at der var cirka 128.000 beskæftigede i Danmark, som var fyldt 65 år.

Der er dog væsentlige forskelle på, hvor meget personerne i gruppen arbejder. For gruppen af lønmodtagere arbejdede 34 procent af lønmodtagerne over pensionsalderen under ti timer om ugen. I den anden ende af skalaen valgte 32,9 procent at arbejde mere end 35 timer om ugen. Der er cirka 85.000 lønmodtagere og cirka 43.000 selvstændige eller medarbejdende ægtefæller på 65 år og derover i 2016.

- Generelt ser vi, at næsten halvdelen af de beskæftigede lønmodtagere over den nuværende pensionsalder arbejder mindre end 20 timer om ugen, siger chefkonsulent i Danmarks Statistik Pernille Stender og fortsætter:

- Til gengæld arbejder en tredjedel i gruppen mindst 35 timer om ugen, selvom om de er fyldt 65 år.

Hellere trædemøllen end oldekolle

Andelen af personer på 65 år og derover, der arbejder, er steget fra 2008 og frem til 2016. I 2008 var beskæftigelsesfrekvensen 9,4 procent og i 2016 var den 11,7. Men i samme periode er der også kommet flere danskere i aldersgruppen 65 år og derover.

- Selvom stigningen i procent ikke ser voldsom ud, drejer det sig om en stigning på mere end 50 procent i faktiske personer. I 2008 var der cirka 82.000 personer på 65 år eller derover, der var i beskæftigelse, mens tallet var cirka 128.000 i 2016, siger Pernille Stender og fortsætter:

- Vi kan dog se, at der er betydelig forskel, når man ser på beskæftigelsesfrekvensen for gruppen 65-66 år og gruppen 67 år og derover. I 2016 var beskæftigelsesfrekvensen for de 65-66 årige for eksempel 26,8 procent, mens den var 9,7 procent for gruppen 67 år og derover.

Beskæftigelsesfrekvensen blandt personer på 65 år og derover er steget generelt, men der er markant forskel på andelen af kvinder og mænd, der vælger at blive på arbejdsmarkedet. I hele perioden fra 2008 til 2016 har beskæftigelsesfrekvensen for mænd på 65+ år været væsentligt højere end for kvinder. I 2016 var beskæftigelsesfrekvensen for kvinder således på 6,5 procent, mens den var 17,9 procent for mænd.