Lyt til artiklen:

Inflationen påvirker salget af økologisk mælk

00:00
Hastighed: ???x
04:06

Der blev i 2023 produceret 691 millioner kilo mælk, mens dette tal i 2022 lød på 728 millioner kilo. Det er et fald på fem procent for økologisk mælk, mens produktionen af mælk generelt er uændret.

Faldet er fortsat ind i den første måned af 2024. Noget af mælken går selvfølgelig til skummet-, mini-, let-, eller sødmælk til kaffen og skolemælken, men en del bruges også til produktion af for eksempel ost, smør og yoghurt. Den økologiske mælk udgør ca. 12 procent af den samlede mælkeproduktion i Danmark, skriver Danmarks Statistik i en opgørelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I lang tid har produktionen af økologisk mælk været stigende. Nu er den faldet lidt igen. Det kan skyldes, at inflationen i en periode fik folk til at spare ved at omlægge forbruget til billigere varer, når de handler i supermarkedet, siger Mona Larsen, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Siden 2010 er det samlede antal af slagtet kvæg, hvilket er den samlede betegnelse for dyrene uafhængigt af køn og omfatter blandt andet kalve og køer, faldet 11 procent fra 495.000 stk. i 2010 til 440.000 stk. i 2023.

I samme periode er antallet af slagtet økologisk kvæg samlet set steget 52 procent fra 20.600 i 2010 til 31.400 i 2023. Ser man alene på de økologiske køer, altså hunkvæg som har født, er antallet af slagtninger dog faldet lidt det seneste år.

Økologisk kvæg udgør syv procent af alle slagtninger, og økologiske køer udgør 11 procent af de køer, der bliver slagtet.

Økologisk kvægbestand

I Danmark anvendes kvæg primært til at producere mælk, mens det sekundært anvendes til kød. De fleste kviekalve (hunkalve) skal anvendes til mælkeproduktion og bliver til køer. Det hyppigst slagtede kvæg i Danmark er køer, der ikke anvendes som malkekøer mere. Derfor er den bedste indikation på kvægbestanden at se udviklingen i antallet af køer - både levende og slagtede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmarks Statistik har endnu ikke tal for den økologiske kvægbestand i 2023, men i 2022 var der 215.300 økologiske kvæg. - Vi har endnu ikke opgjort den økologiske kvægbestand for 2023, men produktionen af mælk og slagtninger af køer taget i betragtning, forventer vi at se et fald i den økologiske bestand. I sidste ende afhænger udbuddet af efterspørgslen, og den lader til at være faldet på de økologiske kvægprodukter, forklarer Mona Larsen.

Indtil 2022 var både antallet af økologisk kvæg og deres andel af den samlede bestand steget siden 2010. Økologiske kvæg udgjorde i 2022 15 pct. af den danske kvægbestand på 1,5 millioner i 2022, mens den andel var ni procent i 2010.

Mindre økologisk okse- og kalvekød i butikkerne

Efterspørgslen på økologisk oksekød til bolognesen eller kalvekød til frikadellerne har været faldende siden 2020. Indtil da var salget af den type økologisk kød i detailhandlen næsten uafbrudt steget siden 2010, hvor salget endte på 1,4 millioner kilo.

Detailomsætningen af økologisk okse- og kalvekød er faldet fra 3,8 millioner kilo i 2020 til 2,8 millioner kilo i 2022. I gennemsnit blev økologiske fødevarer seks procent dyrere fra 2021 til 2022, mens fødevarer generelt steg 12 procent, skriver Danmarks Statistik.