I en helt ny dom fra EU-Domstolen afsagt tirsdag i sidste uge fastslås, at de franske myndigheders indtrængning hos en fransk vinbonde var retsstridig. Ifølge dommens konklusion var det ulovligt, da myndighederne i forbindelse med en uanmeldt kontrol trængte ind hos Château du Grand Bois den 27. august og den 15. september 2009 uden at have opnået samtykke fra vinbonden. Ved kontrollen blev det konstateret, at rydningen af vinstokke på nogle af ejendommens parceller ikke var blevet udført korrekt.

- Det, der gør dommen særligt interessant er, at de franske kontrollanter havde hjemmel til at foretage uanmeldt kontrol. Men uanmeldt kontrol er ikke det samme som hjemmel til indtrængning, udtaler jurist og koordinator for SL Agro i samarbejde med Bæredygtigt Landbrug, Trine Trærup Olsen

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

EU-dom afviser argument

EU-Domstolen fastslår, at selv om de franske landbrugsmyndigheder i EU-reglerne havde hjemmel til at foretage uanmeldt kontrol, kunne de franske myndigheder ikke uden landbrugerens samtykke trænge ind på landbrugsbedriftens arealer.

- EU-Domstolen afviser også argumentet fra den franske regerings side, at landbrugere ved at ansøge om tildeling af EU-midler implicit giver en generel og forudgående tilladelse til indtrængning, fastslår juristen og tilføjer.

- Forbuddet mod indtrængning uden samtykke fra landmanden er ifølge dommen absolut. Det gælder både indtrængen på indhegnede og ikke indhegnede arealer.

Ifølge juristen har det flere gange været nødvendigt at gøre gældende for landmænd, at uanmeldt kontrol ikke er det samme som indtrængning, og støder ofte på, at danske myndigheders praksis ikke respekterer forskellen mellem hjemmel til at foretage kontrolbesøg ? og hjemmel til at trænge ind. Dommen fastslår, at beskyttelse mod offentlige myndigheders indgriben er et generelt EU-retligt princip.

- Vi opfordrer alle danske landmænd til at påberåbe sig dommen, hvis ikke myndighederne respekterer den væsentlige forskel på hjemmel til kontrolbesøg og indtrængning på ejendommen.Det er de færreste danske regler, som ligefrem giver myndighederne adgang til uanmeldt kontrol, men Domstolen fastslår altså, at selv i disse situationer, skal landmanden give samtykke til indtrængen, siger Trine Trærup Olsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmand bør give samtykke

Dommen har blandt andet direkte betydning for myndighedernes konkrete håndtering af særlovgivning, som er KO-belagt.

Det er vurdering fra Sønderby Legal , at samtlige landmænd bør kræve, at hver gang myndighederne foretager kontrol ? hvad enten det så er kontrol af en dyrebesætning, af pligtige efterafgrøder eller af andre krav fastsat i lovgivningen ? så skal landmanden give samtykke, inden myndighederne trænger ind på ejendommen.

- På den måde vil landmanden have mulighed for altid at være til stede med det personale og de fagfolk, som bedst kan bistå ham/hende. Dette synspunkt bakkes op med EU-Domstolens dom, afslutter juristen.