Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter til næste år yderligere 13 mio. kroner til investeringer i teknologi som robotter og computerstyrede gødningsværktøjer, der skal reducere gartneribranchens aftryk på miljø og klima.

De danske gartnerier har i de seneste år vist stor interesse for at investere i teknologier som LED-belysning og gødningsværktøjer, der kan gøre produktionen af alt fra tulipaner til tomater mere miljø- og klimavenlig.

Derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu besluttet, at det også i 2019 skal være muligt for gartnerierne at søge om tilskud til teknologier, der kan reducere gartneriernes forbrug af energi, pesticider og næringsstoffer.

I 2019 afsættes der yderligere 13 mio. kroner til gartnerierne under den såkaldte miljøteknologiordning, hvor der allerede i år er afsat 32 millioner kroner.

- Gartnerierne har i de seneste år vist stor interesse for at søge tilskud til teknologier, der kan bidrage til den grønne omstilling af deres egen branche. Jeg er derfor meget glad for, at vi igen til næste år kan afsætte midler, der kan understøtte den bæredygtige udvikling. For det er dén vej, vi skal gå, hvis vi vil fremtidssikre de danske gartnerier, siger Esben Lunde Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Styrker konkurrencedygtighed

Siden 2015 har gartnerierne søgt alle afsatte midler under ordningen og efterfølgende omsat dem til investeringer.

Tilskud fra ordningen er blevet investeret i blandt andet energibesparende LED-belysning, robotter, der kan luge ukrudt mellem rækkerne af grøntsager, og en computer, der kan styre mængden af gødning til tomaterne og agurkerne i drivhuset.

Med de 32 millioner kroner i år og de ekstra 13 millioner kroner i 2019 vil der i årene 2014-2020, som miljøteknologiordningen løber over, blive givet i alt 90 millioner kroner i tilskud til miljøteknologi i gartneribranchen.

- Jeg håber, at mange gartnerier også i år og til næste år vil søge om tilskud, så vi for alvor kan få sat skub i den grønne omstilling. Udover at gavne miljø og klima vil en bæredygtig produktion også styrke de danske gartneriers konkurrencedygtighed, så pengene er uden tvivl godt givet ud, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Miljøteknologiordningen 2018 kan søges fra 3. august til 2. oktober 2018, mens miljøteknologiordningen 2019 ventes at åbne 29. marts og lukke 31. maj 2019.