Efter en treårig proces er det nu lykkedes EU-landene at indgå en ny aftale om reglerne for fremtidens økologiske produktion i EU. Økologisk Landsforening er tilfredse med, at der er skabt et fælles grundlag, men havde gerne set, at den nye forordning sikrede større fremskridt på blandt andet klimaområdet. Foreningen påpeger dog, at økologerne i Danmark fortsat vil videreudvikle økologien. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

De 28 medlemslande i EU er nået frem til en aftale om, hvilke regler de økologiske landmænd i EU skal producere efter i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Savner flere tiltag

- Det er vigtigt for såvel de økologiske landmænd som de økologiske eksportvirksomheder i Danmark, at der er fælles spilleregler for økologi i EU-landene. Det er positivt, at man nu er nået frem til et nyt fælles grundlag for økologi i EU - selvom vi godt kunne have ønsket os, at den nye økologiforordning styrkede økologien yderligere på en række områder, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

- Resultatet af forhandlingerne viser alt i alt, at vi skal erkende, at økologiforordningen er mindste fællesnævner. Økologerne er nødt til selv at tage ansvar for, at økologien bliver ved med at være aktuel, og det bedste bud på en ny vej for landbruget. Derfor er det meget positivt, at økologerne i Danmark har indgået flere brancheaftaler som løfter økologi på vigtige områder som dyrevelfærd. Ligesom det økologiske erhvervsteam med deltagelse af både landbrugets organisationer og virksomheder i foråret var enige om at anbefale, at ministeren går foran og skriver en natur- og klimagaranti ind i den danske økologibekendtgørelse. Økologi må aldrig stå stille. Og når vi rykker, løser vi ikke bare udfordringer i samfundet og miljøet, men øger forbrugernes opbakning til økologien, siger Per Kølster.

Flere positive elementer

Han påpeger, at der er rettet op på flere problematiske områder i særligt den sidste periode af forhandlingerne og glæder sigblandt andetover, at det er lykkedes at redde dansk økologisk muslingeproduktion.

Derudover er foreningen også glad for, at det med den nye økologiforordning står klart, at økologisk væksthusproduktion skal foregå i bundjord. Økologers behov for såkaldte heterogent plantemateriale, der er bedre til at konkurrere med ukrudt og mere konkurrencedygtigt over for sygdomme, fordi det er mere alsidigt, indgår nu direkte i reglerne. Og behovet for at få økologisk avlsarbejde i gang både inden for husdyr og planter står nu også tydeligere.