Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil sikre, at dansk landbrug bliver digitaliseret, så man slipper for bureaukrati og kontrol.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indledte sin tale på årets delegeretmøde med et tankeeksperiment.

Et scenarie, som de 410 fremmødte delegerede kvitterede for med stort bifald.

- Lad os begynde med et tankeeksperiment. Hvad nu, hvis jeres traktorer i fremtiden kunne indsamle alle de data, landbrugsstyrelsen har brug for. Hvad nu, hvis vi ved at indberettte disse data, kan slippe for ansøgninger og en masse bureaukrati? Regeringen ønsker ikke, at det skal forblive tankeeksperimenter, sagde Esben Lunde Larsen.

Danmark verdensførende

Visionen fra ministeren er helt klar. Danmark skal i fremtiden vise vejen for den teknologiske udvikling med øget digitalisering i landbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Fremtidens landbrug skal i høj grad digitaliseres. Vi skal blive endnu mere målrettede i vores anvendelse af teknologi. Det kan vi ved at digitalisere dansk landbrug endnu mere, end det sker i dag. Det kræver en indsats. Både hos jer, og hos mig, for Danmark skal være verdensførende indenfor præcisionslandbrug. Gør vi det, får vi en fremtid med mere tid til at være landmand. Og det er det, det hele handler om, sagde Esben Lunde Larsen.

Positiv udvikling

I ministerens tale var der også plads til ros i forhold til den udvikling, som landbruget har været inde i siden 1980'erne.

- Siden 1980'erne har I leveret en omstilling af landbruget. I har gjort det til et af de mest grønne og effektive landbrug i verden. Både som barn af landbruget og som miljø- og fødevareminster. Nogle tror også, at jo mere effektive vi bliver, jo mere påvirker vi miljøet. Men det er jo faktisk lige omvendt. Det er godt landmandsskab. Det ligger i generne hos alle danske landmænd. Når vi placerer gødning helt præcist, så får vi mere effekt og billigere produktion. Og mindre miljøpåvirkning. Og teknologien kan bære denne udvikling, sagde Esben Lunde Larsen.

Stor datasikkerhed

Esben Lunde Larsen beroligede de fremmødte landmænd i forhold til anvendelsen af data. Ministeren vil sikre, at den data, landmændene leverer ikke bliver misbrugt.

- I skal i forvejen være herrer i eget hus. Der skal laves modeller, så alle ved, hvem der bruger hvilke data. Hvordan og hvorfor. Det skal vi sikre, så alle kan være helt trygge, sagde Esben Lunde Larsen.