Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarers sektion for større jordbrug arbejder på at give afskaffelse af pesticidafgiften maksimal prioritet.

Formanden for Sektionen for Større Jordbrug, Frederik Lüttichau, giver i et indlæg på sektionens hjemmeside udtryk for, at afskaffelse af pesticidafgiften har maksimal prioritet.

- Det er ikke en ?julegave?, men en nødvendighed, og det skal man forstå også på Christiansborg, skriver han.

Han henviser i sit indlæg til, at Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen har udtalt i Landbrugsavisen, at han finder det urealistisk at fjerne pesticidafgiften.

Ifølge Erling Bonnesen kan alle kan ønske sig noget, og han mener, at politikere gerne vil være julemænd, og gøre gode gerninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det gør mig faktisk lidt harm, for det handler i mine øjne ikke om julegaver, men om vores fremtidige eksistens. Det handler om, at vi skal have afskaffet en afgift, som i den grad forvrider vores konkurrenceevne på verdensmarkedet. Vi kan ikke holde til det i ret meget tid endnu, og den sandhed må alle politikere snart vågne op til. Vi er på vej bag om dansen, for vores investeringsmuligheder i planteavlen drænes, og vi ved godt, hvad det betyder på længere sigt, anfører Frederik Lüttichau.

Risko for resistens

- I Sektionen for Større Jordbrug er fjernelse af pesticidafgiften en mærkesag. Vi arbejder på, at sagen har maksimal prioritet i Landbrug & Fødevarer og blandt andre hos politikere. Indsatsen over for beslutningstagere på Christiansborg skal skærpes. Især fordi det er en afgift, der ikke resulterer i en positiv adfærdsændring. Faktisk vil den kun give anledning til uheldig ensretning af et forbrugsmønster, som på sigt vil give resistensproblemer, skriver Frederik Lüttichau.

Han konkluderer på den baggrund, at pesticidafgiften skal afskaffes, og at det også skal gøres klart over for Venstres ordfører.

- Hvis man politisk ønsker at opnå et mål om mindre afdrift og lavere forbrug, så bør man i stedet belønne brug af teknologi, som kan hindre dette, mener Frederik Lüttichau.