Et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil spare landmændene for en masse administrativt arbejde.

I lovforslaget, som førstebehandles i Folketinget i dag, lægger ministeren op til, at en række projektstøtteordninger ikke længere skal være omfattet af den danske tilbudslov. I stedet vil man benytte EUs standardomkostninger til at beregne støtten til landmændene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det skal være lettere at drive erhverv i Danmark. Nu indfører vi standardomkostninger på en række støtteordninger. Dermed bliver det langt nemmere for landmændene at benytte ordningerne, siger Esben Lunde Larsen.

Gennemføres lovforslaget, vil der være store besparelser at hente både tidsmæssigt og økonomisk. Hidtil har en landmand, der for eksempel ønsker at opføre et læhegn, skullet fremvise fakturerer for at få støtte. Hvis man bruger standardomkostninger, bliver støtten i stedet udregnet efter en fast standardpris pr. meter læhegn.

- De foreløbige erfaringer viser, at vi kan forkorte sagsbehandlingstiden i udbetalingssager med cirka 75 procent ved at bruge standardomkostninger. Derudover forventer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at erhvervet vil kunne spare omkring 60 mio. kroner i årene 2017-2020 alene på de fire ordninger, hvor vi vil indføre standardomkostninger i 2017 og 2018, siger Esben Lunde Larsen.

EU lancerede muligheden for at indføre standardomkostninger i 2013. Systemet blev implementeret på fire danske projektstøtteordninger i 2016 og skal ifølge planen indføres på yderligere fire ordninger i løbet af 2017 og 2018.

EU mente imidlertid ikke, at Danmark kan benytte standardomkostningssystemet på grund af den danske tilbudslov. Ifølge loven skal alle projekter, hvor der er offentlige midler involveret, indhente mindst to tilbud. Det er denne lov, som miljø- og fødevareministeren nu vil have fritaget en række projektstøtteordninger fra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med tilbudsloven er at sikre, at de offentlige udgifter ikke bliver for store, og at der er gennemsigtighed i tildelingen af offentlig støtte. Esben Lunde Larsen mener imidlertid, at disse formål bliver opfyldt fuldt ud ved at bruge standardomkostninger i stedet.