Agri Nord har besluttet at uddele tre millioner kroner i form af medlemsrabat samt investering i medlemsplejende aktiviteter på baggrund af et overskud på 3,5 millioner kroner.

- Vi er godt tilfredse med det regnskab, vi kan fremlægge på vores generalforsamling den 7. marts 2017. Vi kom ud af 2016 med et overskud på 3,2 millioner kroner, hvilket er 20 procent bedre end sidste år. Det skyldes blandt andet, at vi har haft en pæn tilgang af nye kunder på økonomi og planteavlsområdet, hvor vi kan se en pæn stigning i omsætningen på begge områder. Herudover har vi haft en flot vækst i vores selskaber Servido (tidligere Himmerlands Vikar- og Hjemmeservice) og Revice, der leverer revision til SMV-segmentet af erhvervskunder, fortæller administrerende direktør Kim Koch.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Penge til medlemmerne

Agri Nord har derfor valgt igen i år at give rabat på medlemskabet.

- Vi ønsker at investere i vores landmænd. Overskuddet uddeles i form af rabat på medlems-skabet samt en række nye aktiviteter til fordel for medlemmerne, udtaler formand Carl Chr. Pedersen.

Agri Nord vil anvende en del af sit overskud på foreningens medlemmer, og det resulterer i, at der afsættes midler til en række medlemsplejende aktiviteter:

- Vi vil ansætte en socialrådgiver, da vi i stigende grad oplever behov for en sådan, der kan hjælpe vores medlemmer med alle aspekter i familieforholdene. Det kan dreje sig om børnene eller i forbindelse med sygdom og pension samt ikke mindst de kriser, som en landmandsfamilie møder i forbindelse med konkurser og lukninger, fortæller formanden.

Flere kræfter på samfundskontakten

- I Danmark driver vi verdens mest miljøvenlige landbrug, og det skal vi være bedre og dygti-gere til at fortælle vores forbrugere. Vi skal åbne vores døre endnu mere, så mytedannelser undgås, fremhæver Carl Chr. Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidst men ikke mindst vil der blive brugt ressourcer på at finde løsninger i forhold til generati-onsskifte. Landbruget står overfor et massivt behov for et generationsskifte. Heldigvis er der rigtig mange dygtige kommende landmænd klar til at tage over, men kapitalkravet er stort. Agri Nord vil i 2017 sætte yderligere fokus for at få lavet de rigtige matchs, og samtidig se på alternative finansieringer.

Tiltagene skal gøre det endnu mere attraktivt at bevare sit medlemskab af landboforeningen.

- Flere og flere landmænd er ikke medlem af de lokale landboforeninger ? det er et problem, som vi er nødt til at tage alvorligt. Vi skal have et stærkt Landbrug & Fødevarer og stærke lo-kale landboforeninger for ikke at blive løbet over ende som erhverv. Vi skal have nogle til at kæmpe landbrugets sag både nationalt og lokalt, udtaler formand Carl Chr. Pedersen.

Forventninger til 2017

Kim Koch ser frem mod et udfordrende 2017:

- Vi er ydmyge i forhold til landbrugserhvervet. Vi kigger ind i et år, hvor der fortsat er et øko-nomisk pres på landbruget. Afregningspriserne ser heldigvis bedre ud end sidste år, og der er tydelige forbedringer i de budgetter, vi ser for 2017, men der er også et stort efterslæb i for-hold til investeringer på de enkelte bedrifter. Vi har i Agri Nord dog en forventning til, at vores meget konkurrencedygtige produkter og ydelser og højt kvalificeret personale vil kunne skabe en vækst via nye kunder og opgaver. Vi vandt markedsandele tilbage i 2016, det arbejde vil vi fortsætte i 2017, siger Kim Koch.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Samtidig sætter vi endnu mere fart på væksten i vores selskaber uden for landbrugssektoren, og vi forventer, at vi i de øvrige sektorer kan øge vores engagement og markedsandele, hvorfor vi forventer en vækst på cirka tre procent på tværs af sektorer i omsætning, siger adm. direktør Kim Koch.