Abonnementsartikel

Djursland Landboforening håber på, at både grønne organisationer og landbruget bliver bredt repræsenteret i de nye vandråd, som kommunerne skal til at etablere.

Folketinget har ved lov vedtaget, at kommuner og vandråd skal have mere indflydelse på vandplanlægningen i lokalområdet. Hos Djursland Landboforenings håber formand Hans Gæmelke, at foreningen igen bliver inviteret til at sidde med ved bordet.

- Sidst der blev nedsat et vandråd for Djursland, var vi med. Det fungerede rigtig godt, og vi kom dengang frem til nogle gode konklusioner, fortæller Hans Gæmelke.

I alles interesse

Kommunerne er endnu ikke gået i gang med at etablere de lokale vandråd, som blandt andet skal arbejde med afgrænsning af vandløb baseret på nye kriterier fra staten, som skal tænkes ind i vandområdeplanerne. Hans Gæmelke håber på, at der som sidst bliver en bred repræsentation i vandrådet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg håber, det bliver en god kombination af natur- og afvandingsinteresser. Lad os få en snak om det på en ordentlig måde og få afgjort det i mindelighed. Så undgår vi at stå på hver sin side af grøften og skændes, understreger Hans Gæmelke.

Vandplanlægningen er noget, som Djursland Landboforening følger med stor interesse. Vandløbene er med til at trække vandet væk fra markerne, hvilket er nødvendigt, hvis landmændene i området skal have en mulighed for at dyrke deres jord. Foreningens store ønske er, at de eksisterende vandløb skal vedligeholdes, om nødvendig oprenses, så der er fri passage for vandet.

- Der er af og til nogen, der glemmer, at vore forfædre netop gravede vandløbene til et formål. De er ikke naturlige, de er lavet for at bruges, mener Hans Gæmelke.

Opfordring til lokale vandløbslaug

Vandråd har tidligere været inddraget i vandplanlægningen. Det skete i 2014, men ophørte, da opgaven var fuldendt. Denne gang er der i 2016-17 afsat 50 millioner kroner til opgaverne, og vandrådene forventes at blive nedsat fra februar 2017. Hans Gæmelke ser gerne, at nogle af de mange lokale vandløbslaug i kommunerne bliver repræsenteret i det kommende vandråd, og han opfordrer derfor lodsejerne og landmændene til at give deres meninger til kende og indstille repræsentanter til vandrådet.

- Har man konkret viden om sit vandløb, som man gerne vil bringe i spil i forhold til de kommende kriterier for afgrænsning af vandløb, skal man melde det ind til vandrådene, siger Hans Gæmelke.