Landbrug & Fødevarer fik i 2015 et overskud på 16 millioner kroner. Det er første gang, der er plus på bundlinjen, siden foreningen blev dannet i 2009.

Og koncernøkonomidirektør Lars Daugaard tilføjede, at der ikke bare er overskud samlet set, men også isoleret set på henholdsvis primærsiden, virksomhedssiden og den såkaldte kerne. Alene primærsidens overskud udgør ifølge Lars Daugaard 10 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er nu slut med tilgivelse for overforbrug

Lars Daugaard, koncernøkonomidirektør

Skrappere krav

Landbrug & Fødevarer har desuden opgraderet sit årsregnskab fra laveste regnskabsklasse, klasse A, til klassen lige under børsnoterede selskaber, klasse C, og derfor udsendes der nu en årsrapport, som også kan hentes på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Med nyskabelsen har Landbrug & Fødevarer dermed igen i år opraderet indsigten i foreningens økonomi. Det er en kurs, som blev indledt for flere år siden samtidig med, at der blev sat en ny kurs, hvor der skulle være styr på økonomien.

- Vi skulle have styr på tilskudsmidler, og det er nu slut med tilgivelse for overforbrug, sagde Lars Daugaard.

Bedre indsigt

Med årsrapporten giver Landbrug & Fødevarer nu et indblik i økonomien, som svarer til den indsigt, man kan få ved at læse andre store virksomheders regnskaber.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning kunne administrerende direktør Karen Hækkerup og koncernøkonomidirektøren præsentere tallene og gå i dybden med dem over for de delegerede.

Konservativ værdi

Blandt andet fortalte Lars Daugaard, at foreningens aktiver er værdisat meget konservativt. Det betyder blandt andet, at grunde og bygningerne står til 565 millioner kroner i regnskabet, mens Skat ifølge Lars Daugaard mener, at værdien er 1,1 milliarder kroner.

- Desuden aktiverer vi kun projekter på balancen, hvor det absolut kræves, for vi vil hellere afskrive projekter direkte over driften, sagde Lars Daugaard.

Soliditet

Landbrug & Fødevarers soliditet er steget en smule i 2015 i forhold til 2014 og udgør 34,5 procent.

- Det er tilfredsstillende for en forening som vores. Men hvis vi i stedet bruger dagsværdien af vores bygninger og grunde, er soliditeten 53 procent, sagde Lars Daugaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Optimeret skat

En ny post på Landbrug & Fødevarers regnskab er skatterådgivning, som figurerer med en udgift på 1 million kroner.

Lars Daugaard fortalte, at det er nyt, at Landbrug & Fødevarer arbejder med at optimere skattebetalingen, og han kunne oplyse, at Landbrug & Fødevarer i 2015 ikke har betalt skat, og at foreningen kan tåle et overskud i 2016 på 87 millioner kroneruden at skulle betale skat.

Medarbejdere

Lars Daugaard fremhævede også, at det vigtigste aktiv i Landbrug & Fødevarer er medarbejderne, som blot ikke kan bogføres.

- Det er kun professionelle fodboldspillere, man kan bogføre i et regnskab, sagde han.

Karen Hækkerup tilføjede, at Landbrug & Fødevarer har en medarbejdersammensætning med lige mange mænd og kvinder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gennemsnitsancienniteten er ni år, og gennemsnitsalderen er 47 år, fortalte hun.

I 2015 beskæftigede Landbrug & Fødevarer ifølge årsrapporten 1060 personer, hvilket er 14 færre end året før. Inklusive pensioner med videre er lønudgiften 616 millioner kroner, og dermed tjener ansatte i Landbrug & Fødevarer i gennemsnit 581.000 kroner.

Udgiften til den fire personer store direktion - og pension til tidligere direktører - er i 2015 faldet til 10 millioner kroner. Det er fem millioner kroner lavere end året før, da der var udgifter til fratrædelse.

Formandskabet indkasserer fem millioner kroner - en stigning på en millioner kroner i forhold til 2014.