Lyt til artiklen:

Gigantunderskud i Landbrug & Fødevarer

00:00
Hastighed: ???x
03:19

Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer fik i 2022 et resultat, der blev en kvart milliard kroner ringere end i 2021, da foreningen havde et overskud på 31 millioner kroner.

2022-regnskabet fra Landbrug & Fødevarer endte med et gevaldigt underskud på hele 222 millioner kroner.

Sammenlignet med et overskud på 31 millioner kroner i 2021 er det en forringelse på en kvart milliard kroner på blot et enkelt år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge foreningens årsrapport er der flere årsager til det voldsomme underskud i 2022.

En meget stor del af forklaringen er et kraftigt underskud i DanBred på 248 millioner kroner, som tæller med i Landbrug og Fødevarers regnskab med en ejerandel på 51 procent.

I årsrapporten skriver Landbrug & Fødevarer, at DanBred P/S kan se tilbage på et presset år med få lyspunkter, og det bliver fastslået, at resultatet er dårligere resultat end ventet.

Forklaringen på det dårlige DanBred-resultat er i første række krigen i Ukraine, der har betydet et farvel til et omfattende salgsarbejde i Rusland.

- Ydermere har krigen sat gang i en negativ global spiral med stigende energi- og fragtpriser, hvad også har svækket en del aktiviteter på oversøiske markeder. Samlet set har krigen, de kraftigt øgede omkostninger samt en presset griseproduktion verden over reduceret efterspørgslen på produkter fra DanBred P/S. Omsætningen faldt således i 2022. Ydermere har selskabet været nødt til at tage større tab og foretage ekstra hensættelser på debitorer i løbet af regnskabsåret, lyder forklaringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Moderforeningen har alene fået et underskud på 101 millioner kroner, og det samlede resultat i Landbrug og Fødevarer inklusive minoritetsinteresser giver et underskud på 222 millioner kroner.

sammen investeringer, der vil bidrage til, at DanBred P/S kan levere konkurrencedygtige kvalitetsprodukter i fremtiden. Positivt er det tillige, at avlsarbejdet fortsat giver stor genetisk fremgang, ikke mindst større fodereffektivitet og daglig tilvækst. Værd at fremhæve er også et nyt avlsmål om, at flere pattegrise overlever og er robuste, hvad på den lange bane er afgørende for DanBred P/S' licence to operate. I de sidste måneder af 2022 har DanBred P/S kunnet glæde sig over, at efterspørgslen og interessen fra verdens førende griseproducenter vokser, hvilket viser, at DanBred P/S fortsat er blandt de absolut toneangivende grisegenetik-selskaber på verdensplan, hvad også er selskabets mål.

Landbrug & Fødevarers egenkapital er i kraft et det store underskud blevet barberet betydeligt ned i løbet af 2022. Ved årets begrundelse var egenkapitalen 963 millioner kroner, og ved årets udgang var den faldet med 28 procent til 691 millioner kroner. Ser man udelukkende på moderforeningens egenkapital er den faldet næsten 27 procent fra 636 millioner kroner til 485 millioner kroner.