Abonnementsartikel

Store investeringer i innovation og en robust portefølge skaber vækst i BASF Crop Protection.

BASF har haft et stigende salg på 75 procent over de sidste 10 år. Samtidig har virksomheden investeret mere end tre milliarder Euro i deres innovative pipeline.

Derfor er det en glad og stolt direktør for BASF Crop Protection, som på BASFs stort anlagte pressekonference i Ludwighafen tog ordet.

- Vi er i en stærk position til at kunne tilbyde vores kunder løsninger, der imødekommer deres specifikke behov,

Markus Heldt, direktør i BASF's Crop Protection-division

- Vi er i en stærk position til at kunne tilbyde vores kunder løsninger, der imødekommer deres specifikke behov, sagde Markus Heldt, direktør i BASF's Crop Protection-division

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores portefølje, pipeline og evne til at handle hurtigt og forstå landmændenes behov giver os en solid konkurrencemæssig position. Det agrokemiske marked er under udvikling, og vi går aktivt efter de muligheder, der opstår som følge af igangværende fusionsplaner, for at styrke vores position og skabe merværdi, sagde Heldt.

Ved arrangementet fokuserede BASF på de seneste innovationer til landmænd og strategier for fremtidig vækst samt informerede om de aktuelle ændringer og udfordringer for landbruget.

Til trods for den aktuelle makroøkonomiske volatilitet, er landbrugsmarkedet fortsat meget attraktivt. De generelle trends på verdensplan er fortsat uændrede og kræver, at produktionen af fødevarer øges, og kvaliteten af dem forbedres.

- Landmændenes opgave med at brødføde en voksende, rigere og mere krævende befolkning bliver ikke lettere, og behovet for nye teknologier som vores, vil fortsat være stort, sagde Heldt.

Nye investeringer

For at møde landmændenes behov og vokse på markedet, vil BASF fortsat investere massivt i forskning og udvikling, styrke deres pipeline, udvikle produkter og indgå partnerskaber for at sætte fart i udviklingen af nye teknologier.

- Vi vil øge vores globale tilstedeværelse og samtidig sikre vores virksomheds rentabilitet og succes på lang sigt. Vi tror på, at kundefokus og fleksibilitet, ikke størrelse alene, er nøglefaktorer for fremtidig vækst i virksomheden, eftersom landmændenes behov er under hastig forandring, konkluderede Heldt.

BASF's aktuelle pipeline med nye produkter til plantebeskyttelse rummer kandidater, som er langt fremme i udviklingsfasen. Virksomheden vurderer, at det samlede potentiale for produkter, der lanceres mellem 2015 og 2025, vil beløbe sig til ?3 milliarder.

- Vores produkter til plantebeskyttelse har haft stor succes i de seneste år og bidraget væsentligt til BASFs indtjening, sagde Dr. Harald Schwager, bestyrelsesmedlem i BASF SE.

- I de sidste ti år er divisionens salg steget fra 3,3 milliarder Euro til 5,8 milliarder Euro, hvilket er en stigning på 75 procent. Dette fantastiske resultat viser, at vi leverer det, vi lover. Det øgede salg har fundet sted på tværs af geografiske regioner og produkttyper. Divisionens gennemsnitlige EBITDA-margin på 25 procent i den samme periode har været et ledende nøgletal inden for den agrokemiske branche.

- Det er med til at understrege vigtigheden af Crop Protection-divisionen og dens bidrag til BASF Group, tilføjede Schwager.

Både traditionelt og nyt

Virksomheden arbejder løbende med supplementer til de traditionelle produkter til plantebeskyttelse for at stille nye værktøjer til rådighed for landmændene.

Udvikling af løsninger der kombinerer kemisk og biologisk ekspertise, er et andet vigtigt fokusområde i BASF's vækststrategi. Åbningen af et nyt forsknings- og udviklingscenter i divisionens hovedkvarter på Limburgerhof inden for biologiske løsninger og bejdsning, vil sætte yderligere fart i udviklingen af nye produkter inden for disse områder.

BASF forventer, at landbrugsmarkedet fortsat er volatilt og forretningsområdet udfordrende i resten af 2016. På baggrund af den aktuelle udvikling er det finansielle mål for Crop Protection-divisionen i 2016 at bestræbe sig på at opnå den samme rentabilitet som i 2015.

- Vores sælgere vil være tæt på kunderne. Vi vil intensivere vores salgsindsats blandt andet ved at lancere nye produkter og formuleringer, siger Schwager.

- Ændringer giver nye muligheder for forretningsmæssig vækst og differentiering. Vi kan med stolthed se tilbage på BASFs 100-år lange historie med at levere banebrydende løsninger til landmænd. Men det er endnu vigtigere at se fremad og være en del af et brancheførende team, der hjælper med at forme og forbedre det moderne landbrugs fremtid, konkluderede Schwager.