Hvis man ønsker mere økologi, kræver det politisk vilje og handling, mener Økologisk Landsforenings direktør, Paul Holmbeck.

Økologisk Landsforening vil gennem deltagelsen i fødevareministerens økologiske erhvervsteam arbejde for markant politisk handling, der står mål med markedsudviklingen og det økologiske landbrugs potentiale for miljøforbedringer, et mere økonomisk robust landbrug og udvikling af virksomheder og jobs i landområder.

- Vi ser erhvervsteamets arbejde som løftestang for en ny politik, der baner vej for mere og bedre økologi og nye udviklingsmuligheder for de økologiske landmænd, og alle der arbejder med økologi. Men hvis Danmark virkelig skal høste frugten af alle de fordele for miljøet og økonomisk udvikling i landområder, som mere økologi kan give, kræver det mere markant politisk handling end mange forestiller sig. Jeg glæder mig til at finde løsninger, der for alvor rykker for økologi og økologerne, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening og medlem af det økologiske erhvervsteam, som fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag har nedsat.

- Jeg glæder mig til at finde løsninger, der for alvor rykker for økologi og økologerne,

Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening og medlem af det økologiske erhvervsteam

Direktøren peger på behov for:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

At økologer skal ligestilles med konventionelle producenter, og at der skabes fair konkurrenceforhold. Økologer skal blandt andet frigøres fra den generelle miljøregulering designet til landbrug, hvor kemi og høje gødskningsniveauer er normen. Der er stramme økologi-krav og en stærk økologi-kontrol. Der bør ikke være dobbelt kontrol for økologer.

At Danmark skal gå i front for en total omstilling af EU's landbrugspolitik - passiv støtte skal gøres aktiv som støtte til landmænds indsats for miljø, natur og klima. Status quo-landbrugsstøtte skaber status quo-landbrugsproduktion.

En aktiv erhvervspolitik - også i kommuner og regioner ? for at udnytte økologisk fødevareproduktions store potentiale i virksomheds- og jobskabelse i landområder.

At genskabe mulighederne for at mere af samfundets ?affald? bliver til ren gødning i det økologiske landbrug.

- Vi har også bedt ministeren om at være ambitiøs på økologiens vegne. Erhvervsteamet skal ikke alene sikre mere, men også bedre økologi, så økologi i endnu højere grad kan bidrage til miljø- og klimaindsatsen. Økologi må ikke stå stille, understreger Paul Holmbeck.

Nye muligheder

Han forventer, at der vil være stort fokus på, hvordan det stærke momentum, som danske økologer og virksomheder har på markedet og i eksport, kan fastholdes og styrkes.

- Og jeg glæder mig til samarbejdet om at finde nye måder, som politik kan understøtte økologernes udviklingsmuligheder - med nye løsninger i mark og stald, nye samarbejds- og finansieringsformer samt uddannelse af flere unge økologiske landmænd. Og der skal banes vej for ny næring til de økologiske marker og nye klimaløsninger inden for økologi.