Når landmanden på trods af en god effektivitet og en økonomisk performance i den bedste tredjedel fortsat ikke kan betale af på sin gæld, så skal der gøres noget ved situationen.

- Lad os bare sige det åbent. Der er behov for rekonstruktion af en lang række effektive og fremtidsorienterede landbrug, der er belastet af en al for høj gældsbyrde. Som vi ser det, så er der reelt to muligheder: Landmanden kan lukke virksomheden på den ene eller anden måde og finde et nyt job, eller han kan forsøge at gennemføre en rekonstruktion, fortæller virksomhedsrådgiver Keld Bech Møller fra rådgivningsvirksomheden LMO.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er behov for rekonstruktion af en lang række effektive og fremtidsorienterede landbrug, der er belastet af en al for høj gældsbyrde.

Keld Bech Møller, virksomhedsrådgiver fra rådgivningsvirksomheden LMO.

Ved en rekonstruktion bliver virksomheden screenet, hvorefter gælden tilpasses den reelle gældsserviceringsevne.

- Rekonstruktion er ikke nogen nem løsning, og det er slet ikke en nem løsning, hvis den fortsatte virksomhed skal have samme ejer, kombineret med at det oprindelige pengeinstitut også fortsætter med at være finansieringspartner. Derudover har det samtidigt også været stort set umuligt at finde et nyt pengeinstitut i denne situation, og derfor ser vi ofte, at disse sager ender i et ejerskifte, forklarer virksomhedsrådgiver Jens Christian Petersen.

Syv års garanti

Der er gennem Landbrugets Finansieringsbank (LFB) udviklet en rekonstruktionsmodel, der er et alternativ til et ejerskifte. I stedet for at gå på jagt efter en ny ejer, kan pengeinstituttet være med til at nedskrive gælden til det niveau, der reelt kan serviceres.

- Nu kan LFB i nogle tilfælde gå ind og hjælpe med at finde et nyt pengeinstitut, der kan overtage en del af belåningen, så virksomheden forbliver i landmandens ejerskab. Guleroden for det nye pengeinstitut er, at LFB yder det nye pengeinstitut syv års garanti for lånene og en ny driftskredit. Derudover kan LFB også garantere for en eksisterende DLR-belåning, dog kun inden for 70 procent af DLR's udmålingsgrundlag, siger Keld Bech Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Modellen kræver velvilje fra alle parter, understreger virksomhedsrådgiverne:

- LFB skal tro på landmandens lederevner og evnen til at drive et sundt og rentabelt landbrug. Herudover skal det nuværende pengeinstitut acceptere en endelig løsning samt tab på gælden. Det nye pengeinstitut skal - qua den reducerede gæld, som de overtager og LFB's statsgaranti - stadig kunne se, at det er en solid og fremtidsrettet forretning for dem.

Omkostningerne til LFB - Dem skal landmanden og pengeinstituttet være villige til at betale.

- Det er vigtigt at vurdere tingene samlet. En rekonstruktion kan skrues sammen på mange forskellige måder med hensyntagen til landmandens individuelle muligheder, siger virksomhedsrådgiverne.