Abonnementsartikel

Den nye miljø- og fødevare-minister Esben Lunde Larsen er rundet af en landbrugsfamilie - og identificerer sig med livet som landmand.

Miljø- og fødevareministerposten blev tidligere varetaget af en landmandsdatter. Nu er posten overtaget af en landmandssøn, og skulle der i de såkaldte miljøkredse være en vis tendens til at triumfere over at have fået skovlen under den tidligere minister, så kan de godt belave sig på at tørre smilet af.

Esben Lunde Larsen er nemlig hardliner, når det gælder om at varetage landbrugets interesser, og han var begejstret for resultaterne i Landbrugspakken. Ikke dermed sagt, at han ikke bekymrer sig for miljøet ? tvært i mod ? men han afviser, at der skulle være en modsætning mellem et godt miljø og en landbrugspolitik, der giver fødevarebranchen ordentlige eksistensvilkår.

Derfor identificerer jeg mig enormt meget med landmændenes situation, selv om jeg ikke selv er ude i stalden hver eneste dag.

- Esben Lunde Larsen

Bøgerne trak mere

Han har som landmandssøn selv både haft snavsede hænder og fødderne placeret i mudrede gummistøvler, og han ved, hvordan livet former sig på et kvæglandbrug på den vestjyske hede.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Esben Lunde Larsen fandt dog tidligt ud af, at livet som landmand ikke var en fremtid for ham, så han valgte den akademiske vej og læste til teolog. Han har som vikarierende præst både foretaget vielser og barnedåb.

- Jeg har som politiker arbejdet med miljø- og landbrugspolitik i mange år. Desuden har jeg siddet i begge udvalg, og også i Europaudvalget, hvor der er den europæiske dimension. Som byrådsmedlem og viceborgmester i otte år i Ringkøbing-Skjern Kommune har jeg lært store arbejdspladser i fødevareindustrien at kende. Desuden har vi store naturværdier i området, blandt andet Ringkøbing Fjord, Skjern Å og Værneengene, så jeg føler, at jeg er klædt godt på til opgaven som minister for miljø og fødevarer, siger Esben Lunde Larsen til Maskinbladet.

Kender livsform

Han har som landmandssøn både kørt traktor og hjulpet til i stalden med alt der hører sig til livet på et landbrug:

- Derfor identificerer jeg mig enormt meget med landmændenes situation, selv om jeg ikke selv er ude i stalden hver eneste dag. Jeg identificerer mig med den livsform, det er at være landmand, og at være minister minder i høj grad om at være landmand ? man har arbejdsdage, hvor man arbejder til arbejdet er gjort. Landmanden tager ikke i byen, hvis en ko er ved at kælve, og som minister arbejder man også, til arbejdet er færdigt, siger den nybagte miljø- og fødevareminister.

Fornuftig kontrolpolitik

Han forstår konsekvenserne, når der reguleres fra politisk side i forhold til eksempelvis Dyreværnsloven og med såkaldte miljøforbedrende tiltag:

- Jeg har gennem mange år mødt landmænd, der følte, at de var reguleret for stramt. Derfor skal der også skabes en mere fornuftig kontrolpolitik. Jeg har forhandlet for Venstre omkring fødevareforliget, så jeg har i praksis fra både mit eget hjem, men også fra de mange landmænd og aktører, jeg i gennem årene har været i berøring med, lært om konsekvenserne af reguleringen. Det kvalificerer, når man forstår praksis, siger Esben Lunde Larsen.

Tager diskussionen

Han indrømmer, at man ikke i eksempelvis miljøkredse får at gøre med en medgørlig minister, men en minister, der er interesseret i at tage en diskussion ud fra hans udgangspunkt:

- Ligesom jeg møder mine modparter ud fra deres udgangspunkt. Jeg er medgørlig med hensyn til at lytte efter faglig rådgivning og vejledning. Jeg lytter efter politiske modstandere, men det betyder ikke, at jeg ikke selv har en holdning til tingene. Jeg er meget optaget af brede aftaler og forlig, der er langtidsholdbare. Derfor er dialog og inddragelse to nøgleord for mig. Jeg diskuterer ikke som et spædt lam med mine politiske modstandere, men den første uge havde jeg møder med såvel Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Fiskeriforening. Det er de tre store spillere på området, siger han videre.

DN?s store indflydelse

Ikke mindst i landbrugskredse er der mange, der har den opfattelse, at Danmarks Naturfredningsforening har haft alt for stor indflydelse gennem mange år.

Til det siger ministeren:

- Det er der ganske givet nogle, der mener. Men jeg er optaget af, at det samspil, jeg skal have med Danmarks Naturfredningsforening, løfter vores natur- og miljøindsats. Betyder det så, at Danmarks Naturfredningsforening kan få det med mig, som de vil have det? Nej det gør det ingenlunde, fordi vi ser forskelligt på, hvordan man kan bruge naturen, samtidig med at man beskytter den. Regeringen har udsendt et klart signal om, at vi ønsker at bruge naturen mere ? eksempelvis med planlovsændringer omkring kystbeskyttelseslinien, som vi har lagt op til. Men det betyder ikke, at vi ikke kan lytte til indspark fra Danmarks Naturfredningsforening, der kan være kvalificerende i forhold til den proces?

Landbrug forandrer sig

Omkring kritikken af svinedriften, der efter manges mening mere har udseende af fabrikker end landbrugsproduktion, siger ministeren:

- Der er ingen tvivl om, at enhederne bliver større, men så bliver der også flere ansatte, der har kontakt med dyrene. Om man tager sig af dyrene - og har kontakten med dyrene - er ikke anderledes, om der er 800 søer i en stald, end om der er 400 søer. Men det er da klart, at produktionsvilkårene gennem tiderne har forandret sig med større enheder. Det er også set på kvægområdet. Der er forskel på at have 120 malkekøer, som måske var normen for 10-15 år siden, til i dag at have 400-500 køer som en norm, slutter Esben Lunde Larsen.