Abonnementsartikel

Dansk Folkeparti står sammen med venstrefløjen om at kræve danske dyrkningsundtagelser fra fire typer gmo-majs.

Et flertal i Miljø- og Fødevareudvalget uden om regeringen pålægger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen at anmode EU om geografiske dyrkningsundtagelser i forhold til de fire gmo-dyrkningsansøgninger, som regeringen ellers var parat til at acceptere.

Flertallet - Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Alternativet - mener, at der er behov for en generel, overordnet drøftelse af den danske holdning til dyrkning af gmo-afgrøder i Danmark.

Flertallet vil derfor have, at Danmark skal anmode om dyrkningsundtagelser, indtil Folketinget har haft lejlighed til at drøfte den generelle holdning i Folketingssalen. Desuden opfordrer udvalget ministeren til at lave en teknisk gennemgang for udvalget, der belyser Barrosodirektivets konsekvenser, lovforslaget om gmo-afgrøder og de gældende regler om dyrkning af gmo-afgrøder.

Alt for tidligt

Udvalgets formand, Rene Christensen (DF) siger til Maskinbladet, at det er alt for tidligt, at godkende gmo-majsen i Danmark:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er alt for mange ubesvarede spørgsmål i forhold til at dyrke gmo-majs i Danmark. Nu sætter vi et arbejde i gang, for at vi politisk får mulighed for at drøfte spørgsmålet. Det første bliver en teknisk gennemgang af forslaget fra EU, hvor landene kan vælge til og fra. Jeg påstår ikke, at det er farligt, men det kan blandt andet være et spørgsmål om, hvor lang tid, der skal gå, fra man har haft gmo-majs på et areal, til man kan omlægge til økologisk drift, siger Rene Christensen til Maskinbladet.

Nej til antibiotikamarkør

Han understreger, at Danmark producerer mange økologiske produkter, og at det ikke må sættes over styr:

- Eksempelvis siger EFSA (European Food Safety Authority) at gmo-majs 810 er "ufarlig". Når man så læser længere nede i teksten, står der, at man skal være særlig opmærksom på sommerfugle på nærliggende arealer, at deres larver ikke udvikler resistens. Selv om det er sikkert, skal man alligevel gøre særlige indsatser, som man ikke beskriver, hvad er. Der er dog ingen tvivl om, at der på papiret er gmo-produkter, der kan sørge for, at der eksempelvis er mindre behov for at anvende sprøjtegifte. Men det er for tidligt at sige ja. Vi har behov for at være sikre på, hvad mulighederne og konsekvenserne er. Det er i sidste ende et spørgsmål om, hvilket landbrug, vi vil have, og hvilke produkter vi ikke vil have. Vi ønsker i DF blandt andet absolut ikke gmo-produkter med en antibiotika markør, slutter René Christensen.