Abonnementsartikel

Verden over bliver der dyrket genmodificerede afgrøder på arealer, der svarer til 40 gange Danmark.

Det fleste genmodificerede afgrøder kan modstå bestemte ukrudtsmidler og insektangreb, men i år vil der også komme en majssort på markedet i USA, der bedre kan tåle tørke.

Det fortæller den årlige rapport om GMO-afgrøder verden over udgivet af "International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications" (ISAAA).

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tørke i USA har tidligere gjort et stort indhug i majsen og dermed presset råvarepriserne.

170 millioner hektar

Rapporten fra ISAAA fortæller, at der i 2012 blev dyrket 170 millioner hektar med GMO-afgrøder. Det svarer til cirka 40 gange Danmarks størrelse eller cirka 65 gange det danske landbrugsareal.

Ifølge ISAAA har 28 lande dyrket GMO-afgrøder sidste år, og USA, Brasilien, Argentina, Canada og Indien er de lande, der har de største arealer med GMO. Soja, majs, bomuld og raps er de mest dyrkede afgrøder, men der bliver også dyrket sukkerroer, lucerne, papaja og squash som genmodificerede afgrøder.

81 procent er gen-modificeret

81 procent af det samlede globale areal med soja bliver udgjort af genmodificeret soja, det samme gælder majs. En tredjedel af bomulden og rapsen bliver dyrket med genmodificerede sorter.

Spanien fører i EU

EU lægger ikke meget jord til genmodificerede afgrøder. Der var GMO-majs på 129.000 hektar, og det meste GMO-majs i EU bliver dyrket i Spanien, men der er også den form for produktion i Portugal, Tjekkiet, Slovakiet og Rumænien.