EU-Kommissionen godkendte som ventet i denne uge seks GMO-majs til import i unionen, efter EU's ministre ikke kunne blive enige om hverken at tillade eller forkaste de forkætrede genmodificerede organismer.

Der er tale om fem nye GMO-sorter og en enkelt fornyelse af en allerede godkendt majstype.

Majsene, der bruges til foder, har fået det europæiske fødevaresikkerhedsagentur, EFSA's, blå stempel. Men alligevel kunne der ikke findes et flertal for at godkende den blandt EU-landene. Når det sker, og der heller ikke findes et flertal mod, bliver det op til Kommissionen at tage beslutningen.

Fra EU-Kommissionens side håber man, at godkendelserne kan betyde, at man undgår en gentagelse af sidste års store problemer med spor af GMO i ladninger af foder, der derfor er blevet afvist i de europæiske havne på grund af de stramme nul-toleranceregler for ikke-anerkendte GMO-rester.

Godkendelsen kommer ganske få uger, efter EU-Kommissionen har åbnet debatten om GMO'ernes plads i unionen, ved at give medlemslandene muligheden for at sige nej til dyrkning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og selv om de anerkendte sorter kun er godkendt til import, udstiller beslutningen den kæmpe splittelse, der findes mellem EU-landene på dette spørgsmål.