Abonnementsartikel

Blå bloks valgsejr har vakt glæde hos såvel Sønderjysk Landboforening som i Landboforeningen Gefion, og begge foreninger nærer store forhåbninger til, at den nye regering vil forbedre landbrugets vilkår.

Hos Sønderjyske Landboforening finder formand Christian Lund, at det er yderst relevant, at det er et kombineret miljø- og fødevareministerium, som Eva Kjær Hansen skal stå i spidsen for.

- Vi ser frem til, at ministeren finder den vej, hvor vi kan få vækst i vores erhverv under hensyntagen til miljø og natur, siger Christian Lund.

Hos Landboforeningen Gefion mener viceformand Poul Henrik Prahl, at Lars Løkke Rasmussen med det nye superministerium sender et signal om, at der skal være mere sammenhæng mellem miljøpolitikken og landbrugspolitikken. I Gefion håber man, at det betyder øget fokus på vækst og en målrettet og intelligent regulering af miljøet.

Sønderjysk velkomst

- Fra Sønderjysk Landboforenings side vil vi byde velkommen til den nye Venstre-regering. Samtidig kan vi glæde os over, at det er lykkedes for Lars Løkke at sammensætte en ministerliste, hvor det i de fleste tilfælde er valgt ministre med indsigt i de områder, som ministrene får ansvaret for, siger formand Christian Lund.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Formanden mener også, for landbruget ser miljø- og fødevareministeriet ud som en yderst relevant kombination, da landbrugsproduktion altid foregår direkte ude i miljøet. Og landbrugsproduktion er altid en balance imellem benyttelse og beskyttelse, som skal findes.

Formand Christian Lund ser også frem til at den nye regering forhåbentligt de overimplementeringer, som han mener, er sket under den tidligere regering, samt at den nye regeringer holder fast i VKO's valgløfter, og arbejder på at øge råvaregrundlaget i den danske landbrugsproduktion.

- Alt i alt kan vi i landbruget konstatere, at der ligger en række rigtig gode hensigter i det nye regeringsgrundlag. Fra Sønderjysk Landboforening byder vi den nye regering velkommen og ser frem til at den politiske vilje og ansvarlighed hos øvrige partier giver mulighed for at gennemføre tiltagene og skabe resultater til gavn for landbruget og for Danmark, slutter formand Christian Lund.

Store sjællandske forventninger

I den sjællandske Landboforening Gefion er der mindst lige så store forventninger til den nye regering, og ikke mindst til den nye miljø- og fødevareminister.

- Eva Kjer Hansen er en erfaren og stærk politiker, der ved hvad hun vil. Jeg er sikker på, at hun er den helt rigtige at sætte for bordenden for et samlet ministerium for miljø og fødevarer, siger Poul Henrik Prahl, der er viceformand i Landboforeningen Gefion.

Ved at samle Miljø- og Fødevareministerierne i ét stærkt ministerium med en tilsvarende stærk minister for bordenden sender Lars Løkke Rasmussen ifølge Poul Henrik Prahl et signal om, at der skal være mere sammenhæng mellem miljøpolitikken og landbrugspolitikken.

- Landbruget har reduceret udledning af kvælstof markant de sidste 25 år, vi har bevist at vi kan producere mere korn, mælk og kød med brug af færre ressourcer. Men nu er det tid til udfolde det fulde produktionspotentiale i erhvervet. Derfor håber jeg, at Eva Kjer Hansen vil gøre op med overimplementeringen af EU-direktiver og de danske afgifter, der betyder, at danske landbrug sakker kraftigt bagud i indtjening i sammenligning med andre lande, siger Poul Henrik Prahl.

Og så er der randzonerne:

- Jeg tror rigtig mange landmænd har bidt mærke i, at kravet om randzoner skal fjernes. Randzonerne er for rigtig mange landmænd indbegrebet af en nyttesløs og rigid regulering af landbruget, så hvis jeg var minister ville jeg starte med at rulle den lov tilbage, lyder det fra Gefions viceformand Poul Henrik Prahl.