Abonnementsartikel

Nutidens maskiner er hårdere ved jorden end for årtier tilbage. Vægten giver pakning i dybden. Og vi udnytter ikke potentialet i de gode lavtryksdæk.

Jordens pakningsgrad har stor betydning både for plantevækst - og dermed udbyttet - og for andre jordfunktioner.

De øverste jordlag betyder mest for udbyttet. Her afhjælpes pakningsskader nemt, både ved hjælp af ny bearbejdning, med hjælp af jordens liv og ved vejrligets indflydelse (for eksempel udtørring-opfugtning). En pakningsskade i jorden under bearbejdningsdybde har vist sig at være meget langvarig, hvis ikke permanent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pakning af underjorden kan ud over effekten på plantevæksten blandt andet mindske jordens evne til at filtrere vand for forurenende stoffer. Beskyttelse mod pakning af de dybere jordlag er altså en fælles interesse for både landmænd og det omgivende samfund.

Kort fortalt er det dæktrykket, der bestemmer effekten på pløjelaget, mens det er maskinernes vægt, der bestemmer de kræfter, der når dybt i jorden.

I Holland har man lavet en interessant undersøgelse af de maskiner, man typisk kørte med i landbruget henholdsvis i 1980 og i 2010. Der er tale om et ganske grundigt arbejde, foretaget af en ekspert i landbrugsmaskiner med 40 års erfaring. Undersøgelsen er relevant for Danmark, idet udviklingen i de to lande er meget ens.

Resultaterne bliver gennemgået i artiklen, hvor blandt andet modelberegninger af de kræfter (lodret stress), der transmitteres ned i jorden fra maskinerne viser, at i pløjelaget (25 centimeter) er der fundet stort set samme gennemsnitlige stress i 1980 og 2010. Til gengæld er det gennemsnitlige stress-niveau i 50 centimeters dybde 20 kPa højere i 2010 end i 1980. Dette vil være endnu mere udpræget i større dybder på grund af vægtens betydning for kræfterne i dybe lag.

I Agro maj, der udkommer i dag kan du se tabel og figur med resultater, samt fif til, hvordan du kan lave dine egne beregninger for hvilke kræfter dine maskiner påfører jorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.