Abonnementsartikel

Udviklingen i dansk landbrugs planteavl er gennem de seneste årtier gået meget hurtigt. Der ses en tendens til, at maskinerne til udførsel af markarbejdet bliver større og større. Der er skarp fokus på effektivitet og driftssikkerhed, hvilket også er meget vigtigt. Fokus på jorden som et dyrkningsmedie bliver til tider glemt lidt.

Når vi investerer i nyt grej, skal vi huske at tænke på jorden. Jorden er trods alt det vores produktionsapparat i planteavlen. Forsøg viser, at der kan ske et udbyttetab på op til 12,5 hkg/hektar i sporet, hvor der er blevet kørt med tung trafik. Derfor er det vigtigt, at man tager stilling til, hvordan man vil passe bedst muligt på sin jord, når man laver sin maskinstrategi.

Hvad sker der i marken?

Der findes flere måder at beskytte jorden på, og derved sikre, at vores jord bevarer dyrkningssikkerheden. Først og fremmest gælder det om at tage en status af hvordan er situationen i min jord. Bærer afgrøderne i marken ligefrem præg af at være skadet. Hvis du ligefrem kan genfinde kørersporene fra forårets gyllenedfældning, så er det sikkert, at der er et nedsat udbytte i disse spor. Et andet eksempel kunne være spor fra halmvognen, fra sidste års høst, som kan genfindes visuelt. Det næste er så at dykke ned i jorden og være bevidst om, hvordan det ser ud dernede. Findes der lag under pløjelaget, som er fuldstændig pakket sammen, som vanskeliggør det for afgrøderne at komme ned og hente vand i dybden. Hvordan er jordtyperne i de underlæggede horisonter, er det jordtyper som nemt pakkes. Hvis din jord er slem til at pakke sammen, så kunne der måske være en god synergi i at få systematiseret markoperationerne til nogle faste systemer, så det køres på så lille et areal som muligt (faste kørerspor). Der vil være nogle opgaver, som ikke kan ligge i de faste spor, men så er det vigtigt, at når disse opgaver udføres, skal det være tilpasset, så du ikke laver alvorlige pakningsskader under pløje/harvedybde. Eksempelvis kunne det være jordbearbejdning, som vil være svært på store bredder.

I maskinhuset

Udover at kigge på jorden skal maskinerne gennemgås. En ting, der er slem til at lave alvorlige pakningsskader i jorden, er smalle dæk med højt dæktryk. Når du hæver dæktrykket, sænker du trædefladearealet. Dette betyder, at du har den samme vægt, der fordeles over et mindre areal, kort sagt du påfører jorden mere stress. Der findes en tommelfingerregel, der giver et forsigtigt bud på, hvor meget dybere du pakker jorden, ved at øge hjullasten, eller hæver dæktrykket. Det hedder 8-8 regelen. Når du øger hjullasten med et tons, eller fordobler dæktrykket, så forøger du dybden for skadelig jordpakning med 8 centimeter. Dette er noget, man kan have i baghovedet, når man ændrer på vægten af køretøjet, eller ændrer dæktryk på maskinen, du er på vej i marken med. Som synergieffekt ved at sænke dæktrykket opnår du også en bedre brændstoføkonomi samt gør det nemmere for traktoren at trække, det vil sige større kapacitet. Sørg for at have tingene nemt stillet an i maskinhuset, så det er let at tage vægt af og på, montering/afmontering af tvillinghjul, samt justere dæktrykket. Hvis tingene er for besværlige at ændre, så får man det ikke gjort i en travl tid.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer i dag fredag den 8. september kan du læse resten af artiklen og mere om; Gratis forbedringspunkter og investeringskrævende forbedringspunkter.

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.