Abonnementsartikel

Dansk landbrug har leveret "en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasserne metan og lattergas fra jordbrug og husdyrhold".

Henrik Høegh fra Venstre har bedt klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (S) bekræfte, at "dansk landbrug har haft den næsthøjeste samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser i perioden 1990-2011 sammenlignet med de andre EU-lande, samtidig med at produktionsværdien af dansk landbrug i faste priser er steget med cirka 20 procent".

Ministeren erkender, at dansk landbrug har leveret "en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasserne metan og lattergas fra jordbrug og husdyrhold" i den nævnte periode:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man rangerer EU-landene efter, hvem der har leveret den største reduktion i udledningen af metan og lattergas fra landbrugssektoren i perioden 1990-2011, ligger Danmark på en 12. plads og tæt på EU-gennemsnittet. Hvis man ser på de lande, Danmark normalt sammenlignes med, er det dog kun den hollandske landbrugssektor, der i perioden 1990-2011 har leveret en større procentuel reduktion end Danmark, oplyser Rasmus Helveg Petersen.

Forskellige analyser

Klima- og Energi- og Bygningsministeriet har ikke egne opgørelser af, hvad udledningerne af drivhusgasser er pr. produceret kilo mælk blandt de 27 EU-lande.

Forskellige analyser viser henholdsvis, at Danmark har den laveste udledning af drivhusgasser pr. produceret kilo mælk blandt de 27 EU-lande, mens en anden analyse viser, at Danmarks udledning af drivhusgasser pr. produceret kilo mælk ligger over EU-gennemsnittet.

Forskellene i resultaterne skyldes ifølge ministeren overvejende forskelle i afgrænsningen og i antagelserne mellem de to studier - herunder om der tages højde for effekter i forhold til arealanvendelse.