Abonnementsartikel

Medlemmer af Holstebro/Struer Landboforening havde en del debat, inden det blev besluttet at tilslutte sig det videre arbejde med en foreningsfusion.

En fusion mellem tre midt- og vestjyske landboforeninger er skubbet i gang, og efter rene rygklap fra generalforsamlingerne i både Hedens Landboforening og Ikast/Bording Landboforening, var der lidt mere betænkelighed, da den tredje og sidste forening havde emnet på generalforsamlingens dagsorden onsdag aften.

Det var cirka 100 medlemmer af Holstebro/Struer Landboforening, der debatterede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Målet er at etablere et samarbejde, der kan sikre professionel politisk interessevaretagelse og foreningsarbejde for landmændene i det midt- og vestlige Jylland med udgangspunkt i kommunerne Holstebro, Struer, Herning og Ikast, fortalte Kristian Gade, formand for Holstebro-Struer Landboforening.

Den lokale forankring

Årsagen til fusionen er blandt et ønske om større politisk slagkraft.

Flere medlemmer udtrykte bekymring for, om den lokale forankring vil blive sat over styr ved en fusion. Dog pegede mange medlemmer på, at fusionen bør gennemføres, men at det er vigtigt fortsat at have lokal forankring for øje.

- Jeg er klar over, at der er mange følelser på spil ved en fusion. Men hvis alle herinde over 65 år forsvandt, hvor mange er vi så tilbage? Klubben bliver lille, hvis vi ikke erkender, at vi skal fremad, påpegede medlemmet Jørgen Møller ifølge en pressemeddelelse.

Lokale kredse

Forslag som at holde møder i forskellige dele af den store forening og at bibeholde lokale kredse blev diskuteret som en måde at bibeholde den lokale forankring, selvom der fusioneres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter længere tids debat blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med fusionsplanerne, der skal debatteres igen på en ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2013.

En af de store foreninger

De tre landboforeninger, der går i fusionstanker, driver i forvejen rådgivningsselskabet Heden & Fjorden med afdelinger i Herning og Holstebro. Med i det samarbejde er også Familielandbruget Vestjylland, som imidlertid har meldt fra i forhold til en foreningsfusion.

Hvis de tre landboforeninger ender med at slå sig sammen, får foreningen - der har arbejdstitlen Heden & Fjorden - knap 1.500 medlemmer og bliver dermed blandt de største landboforeninger.

Bureaukrati og genvalg

På generalforsamlingen blev der - naturligvis - også diskuteret bureaukrati, konkurrenceevne, randzoner og landbrugsstøtte.

Aftenen blev rundet af med valg til bestyrelsen, hvor Henrik Grønne, Anders Ørts, Esben Thoustrup og Kim Kirkeby blev genvalgt.