- 2012 blev året, som var en ny begyndelse for dansk landbrug. Det var året, hvor danske landmænd igen rettede ryggen, og vi fik stoltheden tilbage.

Sådan begynder direktør i Bæredygtigt Landbrug årets nytårstale til de danske landmænd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I sin nytårstale fortæller Vagn Lundsteen blandt andet, at landmænd har vigtige opgaver i samfundet.

- At passe på drikkevandet er en vigtig opgave. Vi sikrer som landmænd, at vi ikke bruger flere pesticider end nødvendigt. Det er vigtigt, at vi ikke belaster miljøet. Men samtidig er det også vigtigt, at vi har respekten fra samfundet, siger direktøren og forsætter:

- Når man ikke kan komme længere med faglige og saglige argumenter, må man gå den juridiske vej. Derfor var 2012 også året, hvor vi har lavet to retssager mod staten.

Reguleringer bremser landbruget

Bæredygtigt Landbrug-direktøren ser stort potentiale i at øge den store danske landbrugseksport, som ifølge Vagn Lundsteen nu udgør næsten 70 procent af dansk netto-eksport.

- Den globale middelklasse vil stige fra to til fem milliarder mennesker. Det er mennesker, som vil have en levestandard som i Danmark og kræver fødevaresikkerhed, ensartede fødevarer og sikkerhed for, at der ikke er medicinrester og pesticider i fødevarerne. Vi kan i Danmark levere de fødevarer, siger Vagn Lundsteen i nytårstalen og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Problemet er, at landbruget i dag er reguleret - både på, hvor mange dyr vi må have, og hvor meget kvælstof vi må udbrede. Det sætter en begrænsning for landbrugsproduktionen.

Han håber derfor på en ændring af den måde, man regulerer dansk landbrug på.

- I stedet for en detailregulering, hvor man regulerer på input, skal vi have en emissionsregulering, hvor man regulerer på tabet af nærringsstoffer fra produktionen. Det er den fremtidige rigtige måde at regulere på, så kan vi lave et lang mindre tab til vores omgivelser, siger Vagn Lundsteen.

Hør hele Vagn Lundsteens nytårstale her.