Abonnementsartikel

Hvor forsvinder kvælstoffet hen? Det vil en række forskere, kommuner og virksomheder analysere. Der er bevilliget 30 millioner til det fem-årige projekt.

Kvælstoffet i landbruget skal udnyttes bedre, og forskningen i det formål har netop fået 30 millioner kroner. Forskningen skal kortlægge kvælstofkredsløbet helt ned til de enkelte landbrug.

Det skriver Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskerne vil i første omgang lave en minutiøs kortlægning af det totale kvælstofkredsløb i Danmark. En sådan kortlægning vil, ifølge seniorforsker og projektleder Tommy Dalgaard fra Aarhus Universitet, give et overblik over, hvor kvælstof eller afledte forbindelser som ammoniak, lattergas eller nitrat smutter ud af det regnskab, man i forvejen holder med kvælstofforbruget.

Kredsløbet skal lukkes

-Vi skal populært sagt have lukket kvælstofkredsløbet. Hvis en landmand for eksempel indfører nye tiltag til at mindske ammoniaktabet i sit ventilationsanlæg i svine-stalden, så glemmer man ofte den sparede ammoniak i det samlede regnskab. I en total kortlægning af kredsløbet vil denne ammoniak komme for dagen og kan på den måde tælles med i det samlede kvælstofforbrug - og dermed blive værdisat for landmanden og miljøet, siger Tommy Dalgaard til Ingeniøren.

Forskningsprojektet løber over fem år og 23 virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner deltager i arbejdet.