Rigspolitiet er sent fredag aften gået i krig mod lørdagens traktor-demonstrationer i et åbenlyst antidemokratisk anslag mod demonstrationerne, som øvrige politimyndigheder indtil nu har haft et fremragende samarbejde med.

KOMMENTAR: Skandalerne i Rigspolitiet omfatter nu ikke bare de klokkeklare ulovligheder, vi har set afdækket de seneste dage.

Rigspolitiet har sent fredag aften anlagt en vurdering, som så vidt det kan konstateres er helt uden fortilfælde i forbindelse med traktordemonstrationer, nemlig at traktorerne alligevel ikke må køre på vejene med deres normale landbrugsindregistreringer.

Ifølge reglerne kan politiet tillade kørslen med de landbrugsindregistrerede traktorer, hvilket aldrig tidligere har været et problem i forbindelse med demonstrationer, og det har også været den præmis, som politi og arrangører har arbejdet ud fra i planlægningsfasen.

Med den pludselige kovending går Rigspolitiet direkte imod hævdvunden kutyme og er også i modstrid med de retningslinjer, som alle parter hidtil har arbejdet ud fra.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Meddelelsen fra Rigspolitiet er tilgået arrangørerne fredag aften, hvor mange af traktorerne allerede er på vej. Det sene tidspunkt er i sig selv uantageligt.

Men kernen i Rigspolitiets benspænd mod traktordemonstrationen er reelt endnu et anslag mod det danske demokrati.

I realiteten forsøger Rigspolitiet med sin skrivelse til arrangørerne at stoppe den lovligt arrangerede demonstration. Planlægningen er i længere tid foregået i samarbejde med lokale politikredse og er placeret lørdag for at genere den øvrige trafik mindst muligt.

Rigspolitiets benspænd med et pennestrøg er mildt sagt urimeligt og uværdigt.

I lyset af de lovstridige forhold i Rigspolitiet under Rigspolitichef Thorkild Thorkild Fogdes ledelse, forekommer det ekstra uhyggeligt, at netop denne myndighed nu med en helt ny praksis spænder ben for et arrangement, der skal hylde grundloven.

Arrangørerne meddeler, at de selvfølgelig fortsætter som planlagt.

Hvis politiet griber ind mod traktorerne i forbindelse med lørdagens demonstration, vil der være tale om et demokratisk overgreb, som bør forfølges helt til regeringstoppen.

Danmark må ikke med et pennestrøg udvikle sig til en politistat.