Danish Agros medlemmer har valgt 42 medlemmer til ny delegeret forsamling. På generalforsamlingen 5. marts 2019 blev indført en delegeret forsamling, hvor der nu er valgt syv delegerede blandt Danish Agros medlemmer i hver seks valgregioner.

- Det har været en god og konstruktiv proces omkring valg af delegerede, og jeg ser meget frem til samarbejdet med de nyvalgte 42 medlemmer. Jeg er helt sikker på, at de delegerede vil være med til at styrke Danish Agros varetagelse af medlemmernes interesser, så det sker på et bredere og mere repræsentativt grundlag. Jeg synes, at der er blevet valgt et stærkt hold, siger Jørgen H. Mikkelsen, bestyrelsesformand i Danish Agro.

Den nyvalgte delegeret forsamling skal samles for første gang i begyndelsen af 2020. Følgende delegerede er valgt for de seks regioner, og de kan også ses på siden her: regioner.danishagro.dk.