Lyt til artiklen:

Danish Agro fik godt resultat trods udfordringer

00:00
Hastighed: ???x
07:30

Når Danish Agro selv skal karakterisere 2023, konkluderer koncernen, at året både blev et udfordrende og godt år.

- Vi forudså allerede inden årets begyndelse, at 2023 ikke ville byde på samme medvind på markederne som i 2022, og sådan gik det også, siger Henning Haahr, koncernchef i Danish Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han konstaterer, at året blev udfordrende, fordi priserne på afgrøder, råvarer og gødning faldt markant i løbet af året, og at det faldt sammen med kraftigt stigende renter, et lavere høstudbytte og en faldende europæisk griseproduktion.

- I det lys er vi meget tilfredse med årets resultat, siger Henning Haahr.

Lavere omsætning

Koncernens omsætning endte i 2023 på 51,2 milliarder kroner, hvilket er 13 procent lavere end omsætningen i 2022, der var 59,086 milliarder kroner, men 17 procent højere end 2021-omsætningen på 44,040 milliarder kroner.

Samtidig faldt resultatet før skat (EBT) til 543 millioner kroner i 2023, hvilket dog er over budgettet for året. Tilbagegangen skyldes ifølge Danish Agro blandt andet, at renteudgifterne er øget med godt 200 millioner kroner.

Driftsindtjeningen (EBITDA) faldt til 1,432 milliarder kroner i 2023 mod 1,973 milliarder kroner i 2022 - en tilbagegang på mere end 27 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Trods tilbagegangen er driftsindtjeningen det næsthøjeste i koncernens historie, og det overstiger resultatet fra 2021 med 154 millioner kroner, siger Henning Haahr.

Koncernstruktur

Henning Haahr mener, at Danish Agros koncernstruktur i 2023 har vist sit værd.

- Vores forretningsområder supplerer hinanden godt, og næsten alle dele af forretningen har klaret sig utrolig flot i et svært marked. Samtidig har vi lagt skinner ud til de kommende års vækst, blandt andet med implementering af et nyt ERP-system, opkøb i Sydamerika og sondering af en række større investeringer inden for energiproduktion, siger Henning Haahr.

Han fremhæver desuden integrationen af grovvarevirksomheden Hedegaard, der i begyndelsen af 2023 blev fusioneret ind i ejerkoncernen Danish Agro.

- Sammenlægningen styrker Danish Agros konkurrencekraft i Danmark og giver mulighed for at sætte endnu større fokus på kerneforretningen, digitalisering og bæredygtighed, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rekordhøj soliditet

Koncernens samlede balance faldt til 21,1 milliarder kroner i 2023 mod 22,8 milliarder kroner i 2022. Det skyldes ifølge ledelsen primært de generelt lavere priser på afgrøder, gødning og råvarer samt lavere høstindgang.

Koncernegenkapitalen udgør 6,9 milliarder kroner ved årets udgang. Sammenholdt med den faldende balance giver det en rekordhøj soliditet på 32,8 procent mod 29,6 procent i 2022.

- Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at flytte soliditetsgraden med over 3 procentpoint, og vi nærmer os vores langsigtede mål om at få en soliditetsgrad på over 35 procent, siger Henning Haahr.

Agribusiness

Det er fortsat forretningsområdet Agribusiness med den klassiske grovvareforretning, der udgør hovedparten - cirka 75 procent - af Danish Agros omsætning. Forretningsområdet bidrog i 2023 med 41,1 milliarder kroner i omsætning - en tilbagegang på 16 procent - og et driftsresultat på 777 millioner kroner - en tilbagegang på mere end 45 procent fra 1.421 millioner kroner i 2022.

- Tilbagegangen er primært båret af lavere priser, mens der også har været lavere volumen på grund af et lavere høstudbytte i de fleste af koncernens markedsområder. Høsten er således i hele markedsområdet minimum 10 procent under et gennemsnitsniveau, og i Danmark er udbyttefaldet endnu større. Tilbagegangen er derfor helt naturlig, og kigger vi på de underliggende parametre, er vi meget tilfredse. Vi ser fortsat gode vækstmuligheder på markederne rundt om Østersøen, siger Henning Haahr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øvrige forretningsområder

Koncernens maskinaktiviteter resulterede i 2023 i en rekordhøj omsætning på 6,1 milliarder kroner - knapt 12 procent af koncernens samlede omsætning - hvilket er en vækst på 2 procent i forhold til 2022. Driftsresultatet blev 275 millioner kroner - en fremgang på 3 procent i forhold til 2022.

Danish Agros forretningsområde Special Feed fik i 2023 et rekordhøjt driftsresultat på 270 millioner kroner, som er en forbedring på 16 millioner kroner i forhold til året forinden.

Det er til trods for en mindre tilbagegang i omsætningen fra 3,6 milliarder kroner i 2022 til 3,5 milliarder kroner i 2023, hvilket primært skyldes faldende råvarepriser. Omvendt voksede den samlede producerede tonnage på Vilomix' 11 fabrikker med 4 procent.

Special Feed-divisionen har i 2023 haft fokus på den internationale udvikling, hvor Vitamix med produktionsanlæg i Brasilien og Paraguay er blevet opkøbt, mens de resterende aktier i spanske Tegasa og polske Blattin Polska er blevet erhvervet.

Forretningsområdet Food fik i 2023 en omsætning på 3,0 milliarder kroner, hvilket er på niveau med 2022. Driftsindtjeningen blev 217 millioner kroner mod 141 millioner kroner i 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Resultatet i Food-divisionen er det bedste nogensinde, konstaterer Henning Haahr.

En del af fremgangen skyldes udviklingen på verdensmarkederne, hvor der gennem året har været en underforsyning af æg som følge af blandt andet udbrud af fugleinfluenza i store dele af verden.

- Det reducerede udbud af æg betød stigende æggepriser, og det lykkedes at hæve noteringerne på æg igennem hele 2023. Trods faldende foderpriser er noteringen ved indgangen til 2024 fastholdt på et historisk højt niveau, siger Henning Haahr.

Mål for 2024

- Vi forventer ingen større opkøb i 2024, og vores finansielle målsætninger ligner overordnet de realiserede tal for 2023. Vi budgetterer således med en omsætning i niveauet 48-50 milliarder kroner og et koncernresultat før skat på niveau med det realiserede resultat i 2023, siger Henning Haahr.

Egenkapitalen forventes at stige til niveauet 7,2 milliarder kroner, og soliditeten ventes at stige til 34 procent.