Maskinhuset hos Holmager Økologi i Velling dannede torsdag aften rammen om Økologisektionen i Landbrug & Fødevarers sommermøde i Vestjylland.

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarers sommermøde i Vestjylland var besøgt af flere end 120 økologiske landmænd, som oplevede politisk debat og faglige oplæg om klima og bæredygtig produktion.

Med lyse, åbne stalde bygget af lokalt tømmer til gårdens 600 økologiske køer har Holmager Økologi taget hul på reduktion af bedriftens klimaaftryk.

Og netop klimaløsninger på vej mod klimaneutralitet var tema for aftenens økologiske sommermøde hos Lene Flø Møller og hendes mand, Torben Galsgaard.

Merrild åbnede

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, åbnede aftenens række af oplæg med at ridse den globale fødevaresituation op, hvor klodens samlede landbrugsareal falder, mens jordens befolkning vokser dag for dag:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Klima er en global udfordring. Derfor skal vi se på klimaløsninger i et globalt perspektiv, og vi skal alle bidrage til at reducere klodens samlede CO2-aftryk, sagde Martin Merrild.

Formanden for Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, som driver Risbjerg Landbrug på Sydfyn med økologiske grise og planteavl, er også meget optaget af at udvikle sit landbrug i en mere bæredygtig og klimavenlig retning:

- Forbrugerne flytter sig, og vi skal flytte med. Det handler ikke kun om effektivitet og kilo mælk pr. ko. Det handler også om bæredygtighed, husdyrvelfærd og om at mindske vores klimaaftryk. Det kan ske med mange forskellige tiltag - for eksempel danskproduceret foderprotein og øget kulstofbinding i jorden, sagde Hans Erik Jørgensen.

Biologisk mangfoldighed

Også inden for kvægbruget arbejdes der på, hvordan anderledes fodring kan bidrage til at reducere køernes udslip af methangas i DMS-databasen.

Her er der spændende perspektiver i rapsfrø og rapskager, fortalte Nicolaj Ingemann Nielsen fra Seges Husdyrinnovation.

Biodiversitet og naturområder var et andet emne, der prægede aftenens debat. Økologirådgiver fra Vestjysk Landboforening, Karsten Simonsen, sagde i sit indlæg om bæredygtig økologisk planteavl:

- Hvis vi som økologer ikke er omringet af biologisk mangfoldighed, bliver vi meget sårbare over for for eksempel insektangreb. Derfor er naturområder, som for eksempel læbælter og græsbræmmer i nærheden af vores større og større marker utrolig vigtige.

Naturtjek

Landbrug & Fødevarer har sammen med Økologisk Landsforening fremsat forslag om særlige klima- og naturkrav på økologiske bedrifter. Blandt andet krav til kulstofbinding via de økologiske sædskifter, samt at der sikres mindst ét naturtiltag for alle marker på mindst 5 hektar.

Landbrugsstyrelsen arbejder på implementering af forslagene, som forventes at træde i kraft fra 2021. Men allerede nu er der mulighed for at få naturtjek for mere biodiversitet på ens ejendom via landboforeningerne, understregede Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Lone Andersen opfordrede også til, at man udlægger græsbræmmer rundt om markerne for at fremme den vigtige biologiske mangfoldighed.