Reglerne for økologisk landbrug skal være mindre religiøse og dogmeagtige, hvis der skal være nok mad i fremtiden til ni milliarder mennesker, fastslår Ingeniørens tænketank, Visionariet.

Det er nødvendigt at gøre op med det økologiske landbrugs hippieregler, hvis 9,2 milliarder mennesker skal brødfødes i 2050.

Det er én ud af seks anbefalinger, som fagbladet Ingeniørens tænketank, Visionariet, kommer med i dag som svar på, hvordan vi i 2050 skal kunne producere mad nok til de mange milliarder mennesker.

Forskerne og eksperterne er enige i den økologiske grundtanke om bæredygtighed og bevaring af jordens frugtbarhed. Men økologien, som vi kender den i dag, er for ineffektiv. Derfor skal anvendelse af GMO, pesticider og kunstgødning tillades i det bæredygtige økolandbrug.

- Desværre lider økologien i dag under ideologiske parametre, som ikke er til fordel for hverken mennesker eller natur. Vi bør ændre den meget snævre definition af økologiske produktionsmetoder til en definition, som tillader brug af kunstgødning og bedre afgrødesorter, selv om de er frembragt ved hjælp af gensplejsning, hvor det er nødvendigt for at undgå udpining af jorden og for at øge udbyttet, siger Per Pinstrup-Andersen, landbrugsøkonom og professor ved Cornell Universitet i USA, til Ing.dk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Gødning fra fem geder

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er det økologiske salg i Danmark fordoblet siden 2005 med en omsætning i 2009 på 4,9 milliarder kroner. På verdensplan blev der i 2008 solgt økologiske fødevarer for over 300 milliarder kroner - heraf halvdelen i USA.

Men skal den gode tanke give mening globalt, hvor der i 2050 bliver brug for 50 procent flere fødevarer, skal den differentieres, mener international chef i Folkekirkens Nødhjælp, Christian Friis Bach.

Han har målt økologien op mod det stærkt stigende behov for fødevarer i ulandene og erkendt, at reglerne fra de rige lande ikke automatisk giver mening i ulandene. Der skal i stedet bruges det bedste af alting.

- Når man står med udpint landbrugsjord i Malawi, nytter det ikke noget at ville nøjes med kompost og husdyrgødning. Er der kun 5-10 geder i landsbyen, kan der aldrig blive gødning nok. Vi skal bruge de bedste metoder og den bedste viden fra både det økologiske og det almindelige landbrug. Og frem for alt så skal de fattige landmænd selv bestemme, siger han til Ing.dk.